Delegacija Vlade BPK posjetila gradilište tunela Hranjen, zadovoljni dinamikom radova
(Izvor: Fena/Elma Geca)

Delegacija Vlade BPK posjetila gradilište tunela Hranjen, zadovoljni dinamikom radova

Delegacija Vlade Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde posjetila je gradilište tunela Hranjen na trasi buduće brze ceste Goražde-Sarajevo.

Izraženo je zadovoljstvo dinamikom i kvalitetom radova koje u kontinuitetu nadzire Odbor za praćenje realizacije projekta cestovnog povezivanja Goražde-Sarajevo.

- Članovi Vlade izrazili su zadovoljstvo dosadašnjim tempom i kvalitetom izvođenja radova uzimajući u obzir činjenicu da je do sada iskopano oko 1.800 metara glavne tunelske cijevi s južne strane gdje se izvode radovi primarne podgradnje, dok je sa sjeverne strane iskopano oko 800 metara, što predstavlja 45 posto izvedenih radova u ovoj fazi - kazao je premijer Edin Ćulov.

Radovi na realizaciji najvažnijeg infrastrukturnog projekta za BPK Goražde intenzivirani su nakon što je potpisan ugovor o nastavku radova vrijedan 39.339.000 KM koje je Vlada FBiH osigurala u okviru Programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima-Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta”.

Ugovorom sa izvođačem radova kompanijom "Euro – Asfalt“ d.o.o Sarajevo definisan je nastavak iskopa i ugradnja primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi u dužini od oko 400 metara te ugradnja hidroizolacije, bočnih tunelskih drenaža, sekundarne (finalne) tunelske obloge u glavnoj tunelskoj cijevi u dužini od oko 1.150 metara, kao i izrada drenažnog kanala u dužini od 250 m kojim će se podzemne vode izvesti van tunela.

Ugovorom su definirani radovi na iskopu i ugradnji primarne podgrade sa južne strane iz pravca Goražda, dok se sa sjeverne strane, iz pravca Prače, radi fina obloga tunela odnosno zadnja faza.

Vlada FBiH za ovu godinu osigurala je još 50 miliona KM za izgradnju brze ceste Prača-Goražde u dužini od 18,4 km te se u skladu s odobrenim sredstvima ugovara i obim poslova.

Potrebno je da lobiramo da na godišnjem nivou, umjesto 50, imamo obezbijeđenih 100 miliona KM za ovaj projekt. I ako tako bude, realno bi bilo da se 2027. – 2028. godine vozimo tim tunelom. Ljudi rade neprestano i zaista je impresivno kako sve to izgleda i zaista vjerujem u ovaj projekt - kazao je premijer BPK Goražde.

federalna.ba/Fena

tunel Hranjen