Novalić: Tunel Hranjen se gradi sredstvima koje je osigurala Vlada FBiH

Novalić: Tunel Hranjen se gradi sredstvima koje je osigurala Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH, povodom izjava premijera Bosanskopodrinjskog kantona Goražde Edina Ćulova o radovima na tunelu Hranjen, koja je glavni finansijer ovog najvažnijeg infrastrukturnog projekta za putno povezivanje Goražda sa glavnim gradom BiH, podsjeća na dosadašnja finansijska izdvajanja.

Kako je navedeno iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, naime, uz osiguranih 40 miliona KM iz prošlogodišnjeg federalnog budžeta za izgradnju tunela Hranjen, Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 6. aprila ove godine usvojila Program utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Transfer za izgradnju tunela Hranjen" u iznosu od 20.000.000 KM, utvrđenih Budžetom FBiH za 2023.

- Tako smo sada na raspolaganje stavili 60 miliona KM iz federalnog budžeta za izgradnju ovog tunela kojim će se Goražde znatno više približiti Sarajevu. Također i putem Autocesta Federacije osigurano je dodatnih 30 miliona KM u ovoj godini. Zahvalni smo kantonalnom premijeru Ćulovu na moralnoj i verbalnoj podršci koja je dobro došla, ali ona, nažalost, ne može iskopati ni metar tunela. Tunel grade finansijska sredstva koje osigurava Vlada Federacije BiH, a koju je premijer BPK Goražde, slučajno ili ne, zaboravio spomenuti. Kao član odbora za praćenje izgradnje, koji je formirao, kolega Ćulov može pratiti samo ono što se gradi uz finansijsku podršku koja je osigurana zaslugom tog odbora, ali tih sredstava nema. S druge strane, Vlada Federacije ima zakonski regulisane mehanizme za praćenje infrastrukturnih ulaganja - kazao je premijer Federacije BiH Fadil Novalić.

Prema procjeni stručnog tima JP Autoceste FBiH, krajnji rezultat bit će skraćivanje vremena izgradnje na period od tri godine. Također, prognoze su da će za potpuno probijanje tunela biti potrebno oko dvije godine.

Sredstvima koja je osigurala Vlada Federacije do 31. marta ove godine za izvršene radove na tunelu plaćeno je 88.134.000 KM, dok ukupno obezbijeđena sredstva iznose više od 150 miliona KM uključujući sve faze projekta (izradu dokumentacije, projektovanje, izvođenje radova i nadzor, eksproprijaciju, kopanje tunela, te sve radove sa obje strane tunela). 

Ovaj projekt kandidovan je i u Programu javnih investicija Federacije BiH, što je preduslov za mogućnost finansiranja realizacije iz federalnog budžeta, a u skladu sa Uredbom Vlade FBiH o izradi Programa javnih investicija u FBiH. Također, projekt je usklađen sa Transportnom strategijom Federacije BiH 2016 - 2030. godina, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

federalna.ba/Fena

Fadil Novalić tunel Hranjen
Fadil Novalić Razim Halkić Admir Čavalić Halil Bajramović Mevludin Bektić Adnan Smailbegović Odgovorite ljudima
0 20.09.2023 22:10
Hranjen tunel Hranjen Mreža tunel
0 19.09.2023 22:43
tunel Hranjen sredstva
0 05.09.2023 14:40
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić
0 03.05.2023 21:35