videoprilog Muhameda Čabrića (Dnevnik 1)

Bh. parlamentarci u posjeti Tešnju

Predstavnici Kluba za evropske integracije i sigurnosna pitanja Parlamentarne skupštine BiH (EISC), s ciljem sagledavanja stanja i potreba u lokalnim zajednicama s akcentom na vrijeme pandemije, posjetili su Tešanj. Tešanjski domaćini i privrednici su od parlamentaraca zatražili aktivniji rad na infrastrukturnim projektima i stvaranju povoljnijeg ambijenta za poslovanje. Osnovni zahtjev je ubrzanje procesa na euroatlantskom putu BiH.

Posjeta bh. parlamentaraca Tešnju još je jednom upozorila na činjenica da je vlast u BiH uglavnom sama sebi svrha i da iskustva lokalnih zajednica, gdje se odvija život, nisu uvijek odrednica djelovanja predstavnika u višim nivoima vlasti.

„Ovo je model da koristi, prvenstveno,  nama parlamentarcima koji se bavimo politikom na državnom nivou da zapravo brišemo te predrasude koje postoje“, smatra Šemsudin Mehmedović, poslanik u PD PS BiH.

„Visoki nivoi politike povremeno trebaju ažuriranja sa lokalnog nivoa, predstavljanje pravih i životnih problema gradjana kako bi ono što se radi na državnom nivou oživotvorili“, kazao je Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj.

Tešanj je lokalna zajednica sa 43.000 stanovnika, 13.000 uposlenih u 2.500 privrednih subjekata koji su u prošloj godini ostvarili prihod od 1,4 milijarde maraka.

„Nisu dozvolili da privreda prestane da radi, da je na vrijeme shvaćeno da bez privrede ćemo zaista doživjeti još gori kolaps“, izjavila je Mirjana Marinković Lepić, poslanica u PD PS BiH.

Tešanjski privrednici su od parlamentaraca, izmedju ostalog, tražili bržu realizaciju infrastrukturnih projekata i ubrzanje procesa kada je riječ o euroatlanstkim integracijama.

„Maksimalna operacionalizacija, brz rad, dinamičan pristup poslovima, otvaranje ambijenta“, navodi Izudin Ahmetlić, član UP Biznis centar, Jelah-Tešanj.

„Mismo tu u Evropi geografski, ali suštinski je potrebno da budemo dio EU i oni očekuju da viši nivoi vlasti učine napor kada je to u pitanju“, kazao je Borislav Borenović, poslanik u PD PS BiH.

Slične posjete će se realizirati i u drugim bh. sredinama.

federalna.ba

bh. parlamentarci Tešanj