videoprilog Berine Pašalić (Federacija danas)

Preko 600 aktivista volontera čistilo područje Zavidovića

Nasuprot nemaru, pozitivnih primjera ima. Vjerovali ili ne, tome su doprinijele i društvene mreže. Naime, Eko grupa Rijeke BiH - Budi promjena čiji aktivisti danas imaju više od 3.500 ekoloških akcija, organizirali su akciju čišćenja. Nakon Zenice i Mostara, aktivisti su očistili grad Zavidoviće koji, ležeći na tri rijeke, predstavlja pravo prirodno bogatstvo i turistički potencijal. Akciji se pridružila i TV ekipa Federalne televizije.

Sa željom za čistom sredinom preko 600 aktivista volontera zajedničkim snagama očistilo je grad Zavidovići od otpada u sklopu akcije ekološke grupe Rijeke BiH - budi promjena, grada i partnerskih organizacija.

"Cilj nam je da očistimo i da bude dobro i mladima i nama, da uživamo u okolišu i rado sam se odazvala ovom pozivu", kazala je Adela Bošnjaković, aktivistkinja grupe Rijeke BiH - Budi promjena.

"Trenutno smo na lokaciji gdje je bila deponija smeća koja se prošle godine uklonila, s tim da je ostalo još previše smeća. Potrudili smo se da izađemo da počistimo", navela je Vildana Mrkonjić, aktivistkinja grupe Rijeke biH - Budi promjena.

Preko 80 kilometara očišćenih obala rijeka Gostović, Bosna i Krivaja koje okružuju Zavidoviće predstavlja pravu ekološku priču. No, cilj akcije prevazilazi samo dnevnu aktivnost.

"Poruka i cilj ovih akcija je da se teži sistematskim rješenjima, a da je ovo jedna vrsta pritiska i ne samo podizanja ekološke svijesti nego i na donosioce odluka i one koji odlučuju ali i one u čijoj je nadležnosti upravljanje otpadom, da na neki način dolazi do stistematskih rješenja", istakao je Safet Kubat, osnivač grupe Rijeke BiH - Budi promjena.

Sistematskom rješenju doprinosi i sam grad. Nakon uklanjanja preko 70 deponija sa ovog područja formirani su i ekološki planovi za koje se veže i ova akcija, a prikupljeni otpad pokupilo je komunalno preduzeće.

"Svakako vjerujemo da će to naići i na podršku kako samih građana i javnosti, a vjerujemo da ćemo probuditi i ekološku svijest, a vjerujemo svakako da ćemo probuditi i svijest kod onih koji ne pripadaju stanovnicima grada Zavidovići, s obzirom da je grad Zavidovići jedno čvorište puteva koji prolaze kroz Zavidoviće", istakao je gradonačelnik Zavidovića Hašim Mujanović.

Da je grad za jedan dan moguće očistiti dokazali su i ovaj put aktivisti grupe Očuvajmo rijeke BiH - Budi promjena. No, kako bi ovaj turistički potencijal ostao čist, najmlađi aktivisti šalju poruku: "Tete i čike prestanite bacati ono smeće za našu budućnost."

federalna.ba

Zavidovići Rijeke BiH- Budi promjena akcija čišćenja