Zvučni zapisi iz Arhiva RTV Sarajevo

U ovom izdanju emisije „Moj život je muzika“ emitujemo zvučne zapise iz Arhiva RTV Sarajevo koje dugo nismo čuli u našem programu. Podsjetit ćemo da jednom mjesečno pripremimo pjesme i intepretacije koje svojim kvalitetom privlače pažnju muzičara profesionalaca, poštovalaca narodne muzike i slušetalja. Slušamo interpretacije Hanke Paldum, Ivice Šarića, Jakše Jurjevića, Minke Ašćerić, Himze Polovine, Ismeta Alajbegovića, Joze Penave i Emine Zečaj.

Uređuje: Lamija Šeper-Mačković

Moj život je muzika