Žene u 80 posto slučajeva poznaju nasilnike!

U okviru ovogodišnje kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ u Bihaću je postavljen Info kutak u kojem su zainteresirani građani i građanke mogli ispuniti online kviz i provjeriti svoje znanje o različitim oblicima seksualnog nasilja i uznemiravanja Pod motom #neznačine i #prepoznajidjeluj, kampanju, u saradnji sa partnerima i uz podršku Švedske, provodi UN Women BiH.

 Podizanje svijesti građana/ki o različitim oblicima seksualnog nasilja i uznemiravanja poput uhođenja, uznemiravanja u javnom prostoru i silovanja u braku, te ukazivanje na važnost osiguravanja pravnog okvira za zaštitu od seksualnog nasilja i uznemiravanja, kao i njegove primjene u skladu sa međunarodnim standardima, osnovni su ciljevi kampanje. To se prije svega odnosi na usklađivanje entitetskih krivičnih zakona sa Istanbulskom konvencijom, u kontekstu definisanja djela silovanja i seksualnog uznemiravanja.

 „Seksualno nasilje nad ženama nije posljedica impulsa niti nekontroliranih nagona, nego je unaprijed isplanirani čin nasilja. Žene u 80 posto slučajeva poznaju nasilnike! Konflikt između tradicionalnih vrijednosti i modernog doba nevjerovatno je snažan i prisutan u našem društvu i društvo svojim predrasudama održava seksualno nasilje. Spore i neadekvatne  reakcijama sistema doprinose da žrtve najčešće šute iz straha, sramote i osude društva“, poručila je Aida Behrem, izvršna direktorica Udruženja „Žene sa Une“.

 ( Dunja Jelovac )

 

 

 

 

nasilje nad ženama Federalni radio Aida Behrem
sport Federalni radio
0 29.01.2023 23:03
Vijesti u 22 Federalni radio
0 29.01.2023 21:54
Vijesti u 17 Federalni radio
0 29.01.2023 18:17
Federalni radio sport
0 29.01.2023 17:18
Vijesti u 12 Federalni radio
0 29.01.2023 13:17