Zelena panorama, 20.11.2022.

U Zelenoj panorami gledajte:

• Kako protiče početak realizacije generacijskog projekta oplemenjivanja goveda na području Kantona Sarajevo?

• Koliki je značaj primjene savremenih tehnoloških rješenja za postizanje visokih prinosa u voćarskoj proizvodnji?

• Zašto selekcija u pčelarstvu kod nas još uvijek nema ni približan značaj kao u zemljama regiona?

federalna.ba

Zelena panorama
Zelena panorama
0 26.03.2023 13:33
Zelena panorama
0 19.03.2023 13:17
Zelena panorama
0 12.03.2023 13:37
Zelena panorama
0 05.03.2023 13:08
Zelena panorama
0 26.02.2023 14:11
Zelena panorama
0 19.02.2023 13:18