Zelena panorama, 20.06.2021.

U Zelenoj panorami govorimo o:

• Damasknoj ruži, mogućnostima njene prerade i primjene u prehrambenoj, farmaceutskoj i industriji kozmetičkih preparata

• Novim investicijama u domaćem agraru

• Uspostavljanju sistema protivgradne zaštite na području općine Čelić

• Povrtlarskoj proizvodnji u brdskim i planinskim područjima sa visokom nadmorskom visinom

 

Zelena panorama
Zelena panorama
0 26.03.2023 13:33
Zelena panorama
0 19.03.2023 13:17
Zelena panorama
0 12.03.2023 13:37
Zelena panorama
0 05.03.2023 13:08
Zelena panorama
0 26.02.2023 14:11
Zelena panorama
0 19.02.2023 13:18