Zelena panorama, 20.06.2021.

U Zelenoj panorami govorimo o:

• Damasknoj ruži, mogućnostima njene prerade i primjene u prehrambenoj, farmaceutskoj i industriji kozmetičkih preparata

• Novim investicijama u domaćem agraru

• Uspostavljanju sistema protivgradne zaštite na području općine Čelić

• Povrtlarskoj proizvodnji u brdskim i planinskim područjima sa visokom nadmorskom visinom

 

Zelena panorama
Zelena panorama
0 25.09.2022 13:58
Zelena panorama
0 18.09.2022 13:22
Zelena panorama
0 11.09.2022 13:46
Zelena panorama
0 04.09.2022 13:30
Zelena panorama
0 10.07.2022 13:22
Zelena panorama
0 03.07.2022 13:21