Zelena panorama, 20.06.2021.

U Zelenoj panorami govorimo o:

• Damasknoj ruži, mogućnostima njene prerade i primjene u prehrambenoj, farmaceutskoj i industriji kozmetičkih preparata

• Novim investicijama u domaćem agraru

• Uspostavljanju sistema protivgradne zaštite na području općine Čelić

• Povrtlarskoj proizvodnji u brdskim i planinskim područjima sa visokom nadmorskom visinom

 

Zelena panorama
Zelena panorama FTV Emisije FTV
0 22.05.2022 13:37
Zelena panorama
0 15.05.2022 13:30
Zelena panorama
0 08.05.2022 13:08
Zelena panorama
0 01.05.2022 13:46
Zelena panorama
0 24.04.2022 13:09
Zelena panorama
0 17.04.2022 13:35