Zelena panorama, 19.09.2021.

U Zelenoj panorami gledajte:
• Zahvaljujući mladim, školovanim ljudima i njihovom drugačijem pristupu poslu poljoprivredna proizvodnja na području Bosanske Posavine dobija nove savremene karakteristike
• Da li će trenutne cijene biti dovoljne da kompenziraju gubitke koje su u ovoj vegetacionoj sezoni imali podmajevički voćari?
• Zbog ekstremne suše i rokordno visokih temperatura očekivani prinosi soje, kukuruza i suncokreta će, sudeći prema stanju na oranicama, biti ispod svih očekivanja
• Domaća rakija – tradicionalni proizvod koji uprkos savremenim trendovima ni danas ne gubi na popularnosti

Zelena panorama
Zelena panorama
0 28.11.2021 13:01
Zelena panorama
0 21.11.2021 13:23
Zelena panorama
0 14.11.2021 13:01
Zelena panorama
0 07.11.2021 13:16
Zelena panorama
0 31.10.2021 12:49
Zelena panorama
0 24.10.2021 11:39