Zelena panorama, 19.09.2021.

U Zelenoj panorami gledajte:
• Zahvaljujući mladim, školovanim ljudima i njihovom drugačijem pristupu poslu poljoprivredna proizvodnja na području Bosanske Posavine dobija nove savremene karakteristike
• Da li će trenutne cijene biti dovoljne da kompenziraju gubitke koje su u ovoj vegetacionoj sezoni imali podmajevički voćari?
• Zbog ekstremne suše i rokordno visokih temperatura očekivani prinosi soje, kukuruza i suncokreta će, sudeći prema stanju na oranicama, biti ispod svih očekivanja
• Domaća rakija – tradicionalni proizvod koji uprkos savremenim trendovima ni danas ne gubi na popularnosti

Zelena panorama
Zelena panorama
0 25.09.2022 13:58
Zelena panorama
0 18.09.2022 13:22
Zelena panorama
0 11.09.2022 13:46
Zelena panorama
0 04.09.2022 13:30
Zelena panorama
0 10.07.2022 13:22
Zelena panorama
0 03.07.2022 13:21