Zelena panorama, 13.12.2020.

U Zelenoj panorami gledajte:

  • Projekat podizanja plantažnih nasada jagode pobudio interes poljoprivrednih proizvođača na širem cazinskom području
  • Farma "Omerović" iz Ključa - uspješan primjer transfera znanja i kapitala iz EU u BiH
  • Uzgoj krupnoplodnih sorti pitomog kestena - novi voćarski trend na području Sanskog Mosta
  • Prvi katalog kakanjskih domaćih proizvoda - lokalno proizvedene poljoprivredne proizvode pretvara u lako dostupnu robu
Zelena panorama
Zelena panorama
0 29.01.2023 13:29
Zelena panorama
0 22.01.2023 13:19
Zelena panorama
0 15.01.2023 15:50
Zelena panorama
0 08.01.2023 13:52
Zelena panorama
0 25.12.2022 13:32
Zelena panorama
0 18.12.2022 13:33