Zastupnički dom FBiH jednoglasno usvojio izmjene Zakona o transplantaciji
(Izvor: Fena/Harun Muminović)

Zastupnički dom FBiH jednoglasno usvojio izmjene Zakona o transplantaciji

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj sjednici usvojio je Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja. Zakon je usvojen po hitnom postupku, sa 85 glasova za, niko nije bio protiv i niko suzdržan.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je, na jučerašnjoj hitnoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o transplantaciji  organa i tkiva u svrhu liječenja, te ga uputila u hitnu parlamentarnu proceduru na usvajanje.

Predloženi zakon predviđa dodavanje novog stava kojim se precizira da se uzimanje organa, odnosno tkiva od živog darivatelja može provoditi od nesrodnog živog darivatelja isključivo ukoliko ne postoji mogućnost darivanja u slučaju rodbinske veze, bračnog i izvanbračnog partnerstva i srodstva po tazbini, a pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Također, dodaje se stav prema kojem o uzimanju organa, odnosno tkiva od živog darivatelja u svrhu presađivanja primatelju prethodno odlučuje multidisciplinarni stručni tim i etička komisija zdravstvene ustanove u kojoj će se izvršiti presađivanje. Pri tome će se izvršiti procjena i analiza razloga darivanja, kao i potpuna medicinska, fizička i psihosocijalna procjena darivatelja, te ishoditi pisano mišljenje i saglasnost izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite darivatelja. Prijedlogom se Zakon dopunjava i stavom da, ukoliko je riječ o uzimanju organa, odnosno tkiva od nesrodnog živog darivatelja, ne provodi se dokazivanje rodbinske, tazbinske, bračne ili izvanbračne veze između darivatelja i primatelja. 

U razlozima za donošenje ovog zakona predlagač je istakao da je Kolegij Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH zaključkom od 8. jula ove godine zatražio hitnu dostavu izmjena Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, čijim bi se odredbama omogućila transplantacija oboljelim osobama bez ograničenja u smislu rodbinskih veza pogodnih za darivanje, odnosno da donor može biti punoljetna zdrava osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost, ili da zakon predvidi izuzetke.

Predlagač je obrazložio da je „omogućavanje bez ograničenja“ neprihvatljiva opcija, jer bi se takvim normiranjem prioritetno urušio cjelokupni sistem transplantacije definiran pozitivnim odredbama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, s potrebom izrade novog zakonskog okvira, te cjelokupne nove regulative. S druge strane, napomenuto je i da se, u svjetlu Direktive Evropskog parlamenta i Vijeća od 7. jula 2010. godine o standardima kvalitete i sigurnosti ljudskih organa namijenjenih transplantaciji, „omogućavanjem bez ograničenja“ objektivno otvara mogućnost nelegalnog tržišta organa, te da se stoga Federalno ministarstvo zdravstva opredjeljuje za drugu mogućnost, a to je normiranje iznimke, uz primjenu određenih pravila i postavljenih uvjeta.

Federalno ministarstvo je navelo da se uz etičku komisiju, normira i formiranje multidisciplinarnog stručnog tima koji će, kao određena pomoć etičkoj komisiji, imati primarnu ulogu i zadatak baviti se, procijeniti i analizirati razloge darivanja organa.

Zakon treba dobiti podršku i drugog doma Parlamenta FBiH, te je za 18 sati zakazana i vanredna sjednica Doma naroda. Ako izmjene zakona budu usvojene i u tom domu, slijedi potpis predsjednice FBiH Lidije Bradare, nakon čega treba biti objavljen u Službenom listu FBiH.

federalna.ba/Fena

Zastupnički dom parlamenta FBiH Zakon o transplataciji organa usvojen
Transplantacija transplantacija organa Zakon o transplataciji organa
0 10.07.2024 18:38
Predstavnički dom Parlamenta FBiH Zakon o transplataciji organa izmjene vanredna sjednica
0 10.07.2024 08:07
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojen Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
0 16.02.2024 11:28
Dom naroda PSBiH usvojen Zakon o PDV-u
0 23.11.2023 13:45
Zastupnički dom parlamenta FBiH
0 10.11.2023 17:29
Zastupnički dom parlamenta FBiH Parlament FBiH
0 06.07.2023 19:17