Prilog: Maida Alić

Zajednička komisija za odbranu: Oprečni stavovi o državnoj imovini i NATO-ovm putu BiH

Pregledna konferencija o temi "Zakonodavni okvir, aktuelno stanje i planovi institucija Bosne i Hercegovine u oblasti odbrane i sigurnosti" održana je danas u organizaciji Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH. Članovi Komisije iznijeli su u javnost potpuno oprečne stavove o državnoj imovini i NATO putu BiH.

 

Direktori i zamjenici direktora agencija iz oblasti sigurnosti informirali su članove Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH šta je urađeno i koji su problemi. Među ostalim, rečeno je da je povećanje budžeta na nivou Bosne i Hercegovine od 20 posto stabiliziralo rad ovih agencija pa i Ministarstva odbrane, jer su, prije svega, povećane plaće zaposlenima. Članovi Komisije razgovarali su i sa delegacijom NATO Komiteta za partnerstvo i kooperativnu sigurnost. Ratko Kovačević iz SNSD-a se obrušio na ministra odbrane Zukana Heleza koji kaže da je BiH sve bliže NATO-u:

„Bosna i Hercegovina na osnovu programa reformi više ne prejudicira članstvo u NATO-u, postoji samo saradnja sa

NATO-om. Komisija koja je ranije nosila naziv Komisija za NATO integracije promijenila je ime u Komisiju za saradnju sa NATO-om. Žao mi je što se ministar Helez nije odazvao, jer bih imao svašta da kažem. On često govori kako je BiH sve bliže NATO-u, iako zvanična politika nije članstvo u NATO-u i to se ne prejudicira.” 

Kemal Ademović iz Naroda i pravde, referirajući se na ono što je rekao Kovačević, naglasio je da je Bosna i Hercegovina pridružena članica Parlamentarne skupštine NATO-a, a da je on predsjedavajući parlamentarne delegacije oba doma u skupštini NATO saveza:

„Bosna i Hercegovina je na putu partnerstva za mir i ispunjavanja reformi koje su donijeli državni organi BiH. Konačnu odluku o pristupanju ili nepristupanju donijet će organi na nivou BiH, a možda i njeni građani na nekom referendumu.“

 

Zdenko Ćosić iz HDZ ističe da treba više raditi na kampanji približavanja Partnerstva sa NATO-om građanima i javnosti u BiH.

„U Bosni i Hercegovini imamo itekako potrebu koristiti usluge koje nam pruža NATO u svom paketu pomoći kada je u pitanju razvijanje instrumenata za osiguranje sigurnosti BiH u najširem smislu riječi.“ 

 

Osim o NATO putu naše zemlje, državna imovina je još jedan kamen spoticanja. Kovačević ističe da Dejtonski sporazum nigdje ne propisuje da je to pitanje države već entiteta:

Iz perspektive RS-a, imovina pripada RS-u, to je nešto što smo veoma jasno odredili kao crvenu liniju. Ukoliko neko želi, baš insistira na tome da se BiH razbija, ja ih pozivam da idu u tom pravcu, da nameću bilo šta vezano za imovinu i da na bilo koji način otmu ono što je Republici Srpskoj pripalo Dejtonskim mirovnim sporazumom.“ 

 

Replicirao mu je ponovo Kemal Ademović, kazavši da “neki očito zamišljaju Dejtonski ustav kao švedski stol pa da s njega mogu uzeti šta im odgovara”:

“Visoki predstavnik je dejtonska ustavna kategorija, Ustavni sud je ustavna kategorija. Ustavni sud BiH donio je nekoliko presuda o državnoj imovini. Ako kažemo da poštujemo Ustav, onda su visoki predstavnik i Ustavni sud institucije koje donose obavezujuće odluke koje treba da poštujemo.”

 

Među ostalim, razgovarat će i o izvozu oružja iz Bosne i Hercegovine.  Članovi Komisije rekli su da nemaju informaciju o izvozu oružja u Ukrajinu te da će pitati nadležne o tome. 

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH Federalni radio
sport Federalni radio
0 28.09.2023 23:49
Vijesti u 22 Federalni radio
0 28.09.2023 23:27
sport Federalni radio
0 28.09.2023 18:40
Kosovo teroristički napad Federalni radio
0 28.09.2023 18:21
Vijesti u 17 Federalni radio
0 28.09.2023 18:19
pristup informacijama Zakon o slobodi pristupa informacijama Federalni radio
0 28.09.2023 16:58