Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH nije podržala prijedlog dopuna Zakona o strancima

Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH nije podržala prijedlog dopuna Zakona o strancima

Na sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) nisu podržani principi Prijedloga zakona o dopuni Zakona o strancima, čiji je predlagač poslanik Nihad Omerović.

Komisija je usvojila Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2023. godinu, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, kao i Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2023. godinu, čiji je podnosilac Komisija za odlučivanje o sukobu interesa.

Usvojen je i Izvještaj o radu (sa ugrađenim preporukama) Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH za 2023. godinu.

Komisija je usvojila i Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u BiH za 2022. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Informacija o stanju u oblasti migracija za 2023. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH, primljena je k znanju.

Radi odustva predlagača, Zajednička komisija odgodila je raspravu i izjašnjavanje o: Izvještaju o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2023. godinu, kao i Izvještaju o pojavama diskriminacije u BiH za 2022. godinu - saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

federalna.ba/Fena

PSBiH