videoprilog Emine Macić (Dnevnik 2)

VSTV BiH: Evidentan je napredak u odnosu na prethodne godine

Prošle godine podignute su tri optužnice za visoku korupciju, a slobode lišen jedan državni ministar, stoji u izvještaju o radu Tužilaštva BiH koji je razmatralo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, na čijem su dnevnom redu bili i godišnji izvještaji predsjednika sudova i glavnih tužilaca. Razmatrana je i informacija o predmetima visoke korupcije i organizovanog kriminala za prošlu godinu.

Prvog dana dvodnevne sjednice VSTV-a BiH podneseni su godišnji izvještaji o radu za 2022. godinu Vrhovnog suda Federacije, Federalnog tužilaštva, Tužilaštva i Suda BiH, Vrhovnog suda i Javnog tužilaštva RS-a, te Apelacionog suda i Tužilaštva Brčko distrikta BiH. Prvi čovjek VSTV-a BiH Halil Lagumdžija smatra da je evidentan napredak u odnosu na prethodne godine, ali da ostaje prostora za poboljšanje u daljnjem radu: “Imamo bolje parametre u odnosu na 2021. godinu i o pitanju kvanititeta i o pitanju kvaliteta. Statistički gledano, imamo bolji izvještaj o pitanju optužnica i osuđujućih presuda kada je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije”.

Lagumdžija ističe da je povećan i broj podignutih optužnica u predmetima ratnih zločina. Zadovoljstvo radom nije krio ni glavni državni tužilac Milanko Kajganić. Naglašava da je uspostavljeno sigurnosno područje gdje se čuvaju tajni podaci i svi predmeti koji dođu u Tužilaštvo BiH, te se nada da će na ovaj način biti zaustavljeno curenje informacija iz Tužilštva, jer se to dešavalo prethodnih godina. Posebno se osvrnuo na predmet Sky: “Zadovoljni smo radom predmeta koji se odnose na predmete kriptovanih aplikacija - u tom predmetu Sky radi trenutno 10 tužilaca Tužilaštva BiH. To je sve maksimalno kapaciteta što imamo i zadovoljni smo da smo u 2022. godini lišili slobode preko 100 raznih organizovanih kriminalnih grupa, lišili smo slobode 15 policijskih službenika svih policijskih agencija u BiH - na takav način čistimo redove tih policijskih agencija”.

Kao prioritet rada Tužilaštva BiH, istakao je visoku korupciju i kriminal. Podsjetio je da su u 2022. godini podignute tri optužnice za visoku korupciju, te da je uhapšen državni ministar. Najstrože kazne se moraju izricati za visoke zvaničnike BiH za koje se utvrdi da su počinili krivična djela, zaključio je Kajganić.

federalna.ba

VSTV BiH Halil Lagumdžija Milanko Kajganić
VSTV BiH zakon Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 17.05.2024 12:54
VSTV BiH Osnovni sud Brčko distrikta BiH sudska nagodba
0 03.05.2024 13:36
Milanko Kajganić Vasvija Vidović
0 17.04.2024 19:56