VM BiH: Usklađivanje pristupa informacijama u institucijama BiH s EU direktivama
(Izvor: Vijeće ministara BiH)

VM BiH: Usklađivanje pristupa informacijama u institucijama BiH s EU direktivama

Vijeće ministara BiH je jednoglasno utvrdilo Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na razini institucija Bosne i Hercegovine s oznakom EI kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s propisima Europske unije u ovoj oblasti.

Prijedlogom zakona, koji je pripremilo Ministarstvo pravde BiH, preuzimaju se odredbe Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća iz lipnja 2019. godine о otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi dokumenata javnog sektora u mjeri u kojoj to  omogućava trenutačni stadij integracijskog  procesa BiH.

Načela na kojima se temelji predloženi zakon usmjerena su, između ostalog, na jačanje   transparentnosti i otvorenosti javne vlasti, slobodan i besplatan pristup informacijama uz pravovremenost i točnost u njihovom objavljivanju te pojačava odgovornost institucija BiH u ovom procesu.

Uz slobodu pristupa informacijama na temelju podnesenog zahtjeva za pristup koji je definiran i aktualnim Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH, novina u predloženom zakonu je elektroničko podnošenje zahtjeva i uvođenje potpuno novog modela proaktivne objave određenih informacija važnih za rad, organizaciju, odlučivanje i financiranje institucija BiH. Također, značajan iskorak u jačanju transparentnosti institucija BiH je uspostava središnjeg portala javnih informacija kao javno dostupnog alata na internetu, koji korisnicima omogućuje jednakost i trajni pristup informacijama pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama dokumenata. Istodobno se osigurava efektivna i učinkovita zaštita podnositelja zahtjeva u drugostupanjskom  postupku po žalbi i u konačnici pred sudom pokretanjem upravnog spora.

Ministarstvo pravde dostavit će Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na razini institucija Bosne i Hercegovine Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj zakonodavnoj proceduri. 

federalna.ba

Vijeće ministara Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na razini institucija Bosne i Hercegovine