videoprilog Admira Pripoljca (Federacija danas)

Vlada ZDK-a usvojila finansijske planove Službe za zapošljavanje i ZZO-a

Zasjedala je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, a dnevnom redu su bili i finansijski planovi Službe za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja. Zbog funkcionalnosti zdravstvenog sektora neophodno je bilo do kraja marta usvojiti novi budžet Zavoda zdravstvenog osiguranja koji prema planu iznosi više od 250 miliona, a prema kojem bi osiguranici u ZDK-u trebali dobiti veće pogodnosti. 

Iako je finansijski plan Službe za zapošljavanje bio pripremljen i upućen u skupštinsku proceduru, zbog povlačenja istog, koji je povukla premijerka Amra Mehmedić, sačinjen je novi koji je i usvojen na Vladi. 

"Nije istovjetan, došlo je do malih razlika, ali on je neznatno, za nekih 25.000 maraka manji", naveo je Anto Pešić, direktor JU Služba za zapošljavanje ZDK-a. 

Aktuelna Vlada je zbog gotovo identičnog razloga ponovo razmatrala i finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja. Prema novom planu, Zavod će raspolagati sa 250 miliona i 139 hiljada maraka. 

"U odnosu na 2022. bez rebalansiranog dijela je veći za oko 31 milion, a na rebelansirani dio za 2023. je veći za 14 miliona. Navedena sredstva su povećana za ortopedska pomagala za sva osigurana lica, za lijekove, banjsko liječenje i za liječenje van kantona", pojašnjava Omer Škaljo, direktor ZZO-a ZDK-a. 

Među najvažnijim stavakama su sredstva za ortopedska pomagala koja su uvećana za 2 miliona i 100 hiljada, dok su sredstva za lijekove sa esencijalne liste uvećana za 4 miliona i 250 hiljada maraka. 

"Tako da će ona sada iznositi 34 miliona i 400 hiljada maraka, što će nam omogućiti dodavanje novih lijekova na listu i ukidanja ograničenja za određene lijekove koji se nalaze na listi", istakla je ministrica zdravstva ZDK-a Tanja Radoš-Kosić. 

Ponovno razmatranje finansijskog plana proteklih mjeseci se dovodilo u vezu s raspodjelom resora aktuelne kolicije i najavljivane promjene u menadžmentu, ali i sa smjenom ranijeg i imenovanjem privremenog Upravnog odbora. No, najvažnije je da zdravstveni sektor neće biti ugrožen. 

"Upravni odbor Zavoda je prihvatio finansijski plan, on je dat na Vladu i Vlada je usvojila, sada ide na Skupštinu", dodaje ministrica. 

Usvajanje spomenutih finansijskih planova na Vladi bilo je preduslov za zakazivanje nove sjednice Skupštine, pa bi se o tome zastupnici trebali očitovati već naredne sedmice.

federalna.ba

Vlada ZDK Služba za zapošljavanje ZDK Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona finansijski plan
Vlada ZDK poticaji podsticaji Radnici poslodavci ZDK
0 14.05.2023 21:20
Vlada ZDK Kantonalna bolnica Zenica specijalizacija subspecijalizacija
0 17.04.2023 18:54
Vlada ZDK demobilisani borci samozapošljavanje
0 12.04.2023 14:12