Vlada TK osigurala oko dva miliona KM za sanaciju šteta od prirodnih nepogoda u 2023. godini
(Izvor: Fena/Vlada TK)

Vlada TK osigurala oko dva miliona KM za sanaciju šteta od prirodnih nepogoda u 2023. godini

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je, na današnjoj sjednici, Zbirni izvještaj Kantonalne uprave civilne zaštite o procijenjenim štetama na materijalnim i drugim dobrima uslijed djelovanja prirodne nesreće poplava i klizišta na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini. 

Kako se navodi u dokumentu, obilne kišne padavine (u maju, junu i julu ove godine) uzrokovale su bujične poplave i porast vodostaja u svim vodotocima, izlijevanje rijeka i potoka iz korita i poplavama na području gradova i općina u Tuzlanskom kantonu.

- Poplavljeno je više desetina stambenih i pomoćnih objekata i poljoprivredno zemljište. Aktivirana su i klizišta koja su oštetila ili ugrozila stambene i pomoćne objekte, saobraćajnice i vodotoke. Stanje prirodne nepogode proglašeno je na području pet lokalnih zajednica i na nivou Tuzlanskog kantona - navodi se. 

Prema konačnim procjenama, ukupne štete bile su oko 16,7 miliona KM. Najveće štete su registrovane na području Teočaka i Čelića, a po vrstama najveće štete pretrpjeli su građevinski objekti i vodotoci. Kao pomoć za hitne intervencije, u toku trajanja prirodne nesreće Vlada TK i Kantonalna uprava civilne zaštite su dodijelile pomoć od 200.000 KM, te su finansirali i hitne radove na području Teočaka i Sapne koji su iznosili 175.566,69 KM.

Za otklanjanje posljedica prirodne nesreće Tuzlanski kanton je dodijelio ukupno 1,9 miliona KM, od čega 700.000 KM namjenskih sredstava, a 1,2 miliona KM budžetskih sredstava za sanaciju i rekonstrukciju štete na lokalnoj infrastrukturi nastalih u toku prirodne nesreće u 2023. godini. Vlada TK je uputila i zahtjeve Vladi Federacije za odobravanje dodatnih sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće općinama Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak.

- Vlada je danas dala saglasnost v.d. direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona da uime Tuzlanskog kantona, odnosno Kantonalne uprave civilne zaštite može, sa gradonačelnicima i načelnicima općina s područja Tuzlanskog kantona, potpiše Sporazum o međusobnoj saradnji i pružanju uzajamne pomoći u oblasti zaštite i spašavanja - istaknuto je. 

Tim sporazumom strane potpisnice iskazuju opredjeljenje da, u skladu sa propisanim nadležnostima, uspostave jasnu, efikasnu i uspješnu međusobnu saradnju u oblasti zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i drugih dobara od prirodnih, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća prije proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće.

- Prema Sporazumu potpisnici su saglasni da će, u svrhu sprečavanja nastanka prirodne ili druge nesreće ili ublažavanja posljedica njenog djelovanja, udružiti snage i sredstva i da će se u postupcima međusobne saradnje pridržavati važećih propisa iz oblasti zaštite i spašavanja i drugih oblasti te načela solidarnosti, ekonomičnosti i efikasnosti u korištenju sredstava i snaga - saopćeno je iz Vlade TK.

federalna.ba/Fena

Vlada TK