Vlada TK odgodila izvršenje sudskih presuda zbog teške situacije u 'Kreki'
(Izvor: Fena/Vlada TK)

Vlada TK odgodila izvršenje sudskih presuda zbog teške situacije u 'Kreki'

Na današnoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je  Informaciju o blokadi računa Z.D. Rudnici «Kreka» d.o.o. Tuzla i donijela Odluku kojom se, uvažavajući trenutne uslove poslovanja Rudnika „Kreka“ Tuzla, iskazuje spremnost za pomoć ovom privrednom društvu, a putem odgađanja postupka izvršenja u dva predmeta Kantonalnog pravobranilaštva Tuzla, u ukupnom iznosu od 5.826.114,21 KM. Tom odlukom obaveze su odgođene na godinu dana, odnosno do 7. maja 2025. godine.

Bitno je naglasiti da  Z.D. Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla u knjigovodstvenoj evidenciji Ministarstva finansija TK još uvijek imaju uknjiženu obavezu po osnovu Ugovora o kreditu iz 1999. godine, saopćeno je iz Vlade TK-a. 

Na zahtjev „Kreke“, Vlada Tuzlanskog kantona je u više navrata ranije izvršila reprogram preostalog dijela neplaćenog duga, te je na osnovu zadnjeg podnesenog zahtjeva Vlada Tuzlanskog kantona 2009. godine odobrila reprogram na period od 10 godina, a kojim je dug trebao biti isplaćen zaključno sa 31.12.2018. godine.

Imajući u vidu da dug nije bio izmiren, Presudom Općinskog suda u Tuzli Kreka je obavezana da Tuzlanskom kantonu isplati iznos od 2.021.778,88 KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom. Kako Kreka nije postupila ni po obavezi iz Presude, Općinski sud Tuzla donio Rješenje o izvršenju, a na osnovu koga je blokiran glavni račun Z.D. Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla.

Osim ovog potraživanja u narednim danima se očekuje i donošenje Rješenja o izvršenju po osnovu drugog duga koje Rudnik „Kreka“ nije izmirio na vrijeme, u iznosu od 3.645.335,03 KM sa zakonskom zateznom kamatom, te bi i u ovom predmetu došlo do blokade glavnog računa Z.D. Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla.

Uz uvažavanje teške ekonomske situacije u rudnicima u Federaciji BiH, Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je danas predložilo, a Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o odlaganju postupka izvršenja u navedenim predmetima. Na kraju treba naglasiti da se spomenuta dugovanja odnose na bužetska sredstva Tuzlanskog kantona, te da za njih kao takve ne postoji zakonska mogućnost za otpisivanje.

federalna.ba/Fena

Vlada TK RMU Kreka račun