Vlada TK nastavlja sa kapitalnim investicijama u Međunarodni aerodrom Tuzla
(Izvor: Fena/Vlada TK)

Vlada TK nastavlja sa kapitalnim investicijama u Međunarodni aerodrom Tuzla

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj redovnoj sjednici usvojila je Informaciju o prioritetnom investicijskom ulaganju u kapitalne projekte Međunarodnog aerodroma Tuzla (MAT).

Osim izgradnje trećeg Gate-a, čime se stvaraju osnovni preduslovi za uvođenje trećeg baznog aviona kompanije Wizz-air, što je intencija ove aviokompanije, Aerodrom mora unaprijediti i druge neophodne uslove za polijetanje aviona u uslovima smanjene vidljivosti. Prije svega tu se radi o smanjivanju potrebnog minimuma vidljivosti duž polijetno – slijetne staze (PSS) sa trenutnih 300 na 150 ili u konačnici na 125 metara. Ovo unaprjeđenje bi tokom maglovitih dana smanjilo kašnjenja baznih aviona na jutarnjim letovima u odlasku, a što bi u konačnici omogućilo redovan raspored letova tokom dana. Projekat ugradnje svjetala centralne linije na PSS stvorio bi pretpostavke i za buduća unapređenja u pravcu implementacije projekta ILS CAT III na kome aerodrom Tuzla i BHANSA inicijalno već rade, a značajno je napomenuti da jedinu mogućnost za unapređenje na ovaj nivo u Bosni i Hercegovini ima upravo Međunarodni aerodrom Tuzla, te bi ga realizacija ovakvog kapitalnog projekta učinila znatno konkurentnijim na zahtjevnom tržištu aviosaobraćaja - rekao je Mirnes Vejzović, izvršni direktor za marketing i razvoj MAT-a. 

Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela Odluku o ostvarivanju prava na finansijska sredstva za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona.

- Za ovu namjenu Vlada je Budžetom planirala ukupno 2 miliona KM, od čega je po jedan milion KM planiran za dodjelu grant sredstava fizičkim licima koja obavljaju, obrtničku ili srodnu djelatnost, odnosno za dodjelu grant sredstava privrednim društvima koja su u većinskom privatnom vlasništvu, a koja bi zaposlila osobe iz reda boračkih kategorija. Ono što je novina u odnosu na dosadašnju praksu, to je da se izdvajanjem finansijskih sredstava omogući otvaranje novih radnih mjesta putem pokretanja odnosno proširenja djelatnosti, na području Tuzlanskog kantona, od strane branilačkih kategorija i to na način da se afirmiše proizvodna djelatnost u odnosu na uslužnu. Pravo na dodjelu navedenih sredstava, imaju nezaposlene osobe propisane odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i privredna društva i samostalne djelatnosti i radnje - navodi Senada Dizdarević, ministrica za boračka pitanja TK. 

Na današnjem zasjedanju usvojeno je i niz drugih odluka tehničke prirode. 

federalna.ba/Fena

Vlada TK