Vlada Kantona Sarajevo donijela Zaključak kojim se ukida moratorij na zapošljavanje u zdravstvu

Vlada Kantona Sarajevo donijela Zaključak kojim se ukida moratorij na zapošljavanje u zdravstvu

Vlada Kantona Sarajevo donijela je na današnjoj sjednici Zaključak, na prijedlog Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, kojim se od moratorija na zapošljavanje na neodređeno vrijeme izuzimaju zdravstveni radnici u javnim zdravstvenim ustanovama u KS, čiji je osnivač i suosnivač Kanton Sarajevo.

Kako je istaknuto iz Vlade KS, to je važan korak koji je poduzet u cilju unapređenja zdravstvenog sektora i pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite građanima.

Kako podsjećaju u saopćenju za javnost, Vlada KS donijela je 29. decembra 2022. godine Zaključak kojim je uspostavljen moratorij na zapošljavanje na neodređeno vrijeme, zahtijevajući prethodnu saglasnost Vlade za takve odluke. Moratorij se primjenjivao na širok spektar kantonalnih organa uprave, javnih ustanova, komunalnih preduzeća i drugih budžetskih i vanbudžetskih korisnika.

- Svjesni potreba u zdravstvenom sektoru, te želje da se pojednostave procedure zapošljavanja da bi se osigurao adekvatan broj zdravstvenih stručnjaka, Vlada KS je pažljivo revidirala ovu odluku, te su današnjim Zaključkom Vlade zdravstveni radnici izuzeti od ograničenja moratorija na zapošljavanje na neodređeno vrijeme - navodi se.

Taj zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

- Vlada i Ministarstvo zdravstva KS žele osigurati optimalne uslova za rad u zdravstvenom sektoru, gdje će medicinski radnici biti na raspolaganju da bi se poboljšala i proširila kvalitetna zdravstvena zaštita za sve građane - saopćila je Služba za protokol i press Kantona Sarajevo.

federalna.ba/Fena

Vlada Kantona Sarajevo
Nihad Uk Kanton Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo
0 21.06.2024 16:31
Vlada Kantona Sarajevo Skupština Kantona Sarajevo
0 28.04.2024 19:26
Skupština Kantona Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo Dževad Jahić
0 21.04.2024 19:11
Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo
0 09.04.2024 17:21