Vlada HNK izdvojila 2,3 milion maraka za policijske objekte u Prozoru, Čapljinu i Konjicu
(Izvor: Fena/Vlada HNK)

Vlada HNK izdvojila 2,3 milion maraka za policijske objekte u Prozoru, Čapljinu i Konjicu

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je odluku o izdvajanju 1,5 miliona maraka iz kantonalnog budžeta za realizaciju projekata na lokalnim cestama u Mostaru, Konjicu, Stocu, Neumu i Jablanici, što će doprinijeti boljim i funkcionalnijim uvjetima za život žitelja tih prostora.

Ministarstvo prometa i veza HNK-a, na osnovu prethodne odluke Vlade, provelo je postupak javnoga poziva za dodjelu tih novčanih sredstava, a poseban kriterij bila je usklađenost predloženih projekata sa Strategijom razvitka HNK-a, Strategijom razvitka javnih cesta na području HNK-a i Programom građenja javnih cesta u Kantonu, priopćeno je iz Vlade HNK-a.

Vlada je odobrila Program utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2024. za MUP s pozicije „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“, koji predviđa iznos od 2.347.000 maraka za policijskih objekata u Prozoru, Čapljinu i Konjicu.

Za izgradnju Policijske postaje Prozor-Rama izdvojeno je 1.417.000 KM, za dogradnju i nadgradnju Policijske uprave Čapljina 550.000 KM te za izgradnju dijela zgrade Policijske uprave Konjic 380.000 KM.

Cilj je osposobljavanje policijskih prostorija za nesmetano djelovanje policijskih službenika po navedenim gradovima i općinama odnosno napuštanje trenutačnih prostora za koje, plaćajući najam, HNK trenutačno izdvaja značajna sredstva. U istomu je resoru usvojena i Odluka kojom je odobren utrošak 653.070 KM za kupnju novih službenih odora, odjeće i obuće za pripadnike MUP-a.

Polazeći od činjenice da je Vlada HNK-a čvrsto opredijeljena ostati snažno uključena u proces integriranja u Evropsku uniju, na današnjoj je sjednici prihvatila Informaciju o početku prve etape pregovora BiH s EU te usvojila Odluku o zaduženjima vezanim za početak te etape. Odlukom su sva tijela uprave, kao i svi danas imenovani članovi radnih skupina za europske integracije u HNK-u zaduženi, u sklopu sustava koordinacije procesa europskih integracija u BiH, aktivno sudjelovati u procesima vezanima za pregovore.

U Informaciji je istaknuto kako su predsjednica Vlade Marija Buhač i EU koordinatorica Vlade Kristina Crnjac sudjelovale na uvodnomu sastanku između BiH i Europske komisije na kojemu su predstavljeni koraci u procesu pridruživanja BiH Evropskoj uniji. Prije svega, bilo je riječi o procesu analitičkoga pregleda zakonodavstva te je Evropska komisija sudionike izvijestila o tomu kako će proces toga pregleda za BiH teći na jednak način kao za Moldaviju i Ukrajinu, s ciljem identificiranja razlika u pravnomu, političkomu i ekonomskomu sustavu BiH i EU.

Danas je usvojen i Program utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. na poziciji ''Transferi u veterinarstvu'' za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 180.000 KM. Razlog je provedba Programa mjera za uspostavljanje optimalnoga zdravstvenog statusa životinja, nadzora nad kretanjem zaraznih i parazitnih oboljenja te stalnoga nadzora nad pojavom zaraznih bolesti s ciljem zaštite stanovništva. U mjerodavnosti istoga ministarstva, usvojena je i Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za dodjelu ribolovnoga prava na dijelu ribolovnoga područja za obavljanje sportsko-rekreacijskoga ribolova na području HNK-a, a konkurs će biti raspisan za područja Neuma, Ravnoga, Stoca i Prozor-Rame.

Vlada je usvojila i Odluku o povećanju prihoda i rashoda u Budžetu HNK-a za 2024. također za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije ''Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednoga zemljišta''. Riječ je o namjenskim sredstvima prikupljenima na osnovu prenamjene poljoprivrednoga zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i dijela zakupnina koje pripadaju Budžetu, a nisu utrošena prema Programu iz prethodnih godina. Prihvaćen je i Program utroška novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 1.500.000 KM.

Odluka o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. za Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta s pozicije ''Rekonstrukcija objekata kulturnih institucija'' usvojena je u iznosu od 1.000.000 KM i bit će utrošena u objekte koji su u izgradnji, a koji će povećati pristupačnost i sudjelovanje u kulturnomu životu svih stanovnika te obnovu i opremanje javnih kulturnih institucija, kao i obnovu objekata koji afirmiraju povijesni razvoj BiH i kulturne odnosno vjerske identitete njezinih naroda i na usvajanje inovativnih i digitalnih rješenja kojima se oživljavaju lokaliteti, prikazuju povijesni događaji na inovativan način, omogućuju ostvarenja novih turističkih sadržaja i tako doprinose ostvarenju razvojne strategije HNK-a.

Vlada je usvojila i Odluku o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. za Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta s pozicije "Sportska infrastruktura" u iznosu od 1.500.000 KM. Utrošak tih sredstva planiran je za objekte koji su u izgradnji, a pomažu lokalni i regionalni razvitak, kao i za objekte koji se sufinanciraju i sredstvima evropskih strukturnih i investicijskih fondova te za potporu projektima obnove postojećih športskih objekata i za projekte opremanja športskih objekata i ostvarivanje uvjeta za dobivanje licencije od strane sportskih saveza BiH i međunarodnih sportskih saveza.

Uzimajući u obzir povećani broj zahtjeva podnesenih u Ministarstvo za pitanja boraca za ostvarivanje prava smještaja u staračke centre, prava na jednokratnu pomoć pri liječenju i jednokratnu novčanu pomoć za stanje socijalne potrebe boraca i članova njihovih porodica, Vlada je usvojila Odluku o unutarnjoj preraspodjeli novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. za Ministarstvo za pitanja boraca u iznosu od 50.000 KM. Također, razmatrajući zamolbe udruga proisteklih iz rata, Vlada je usvojila Odluku o preraspodijeli novčanih sredstava s pozicije Ministarstva financija za Ministarstvo za pitanja boraca u iznosu od 150.000 KM, a sredstva su planirana za potporu programa, projekata i aktivnosti braniteljskih udruga čija je djelatnost od interesa i značaja za širu društvenu zajednicu.

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a, prihvaćen je Plan aktivnosti u organizaciji i provedbi mjera zaštite od požara na području HNK-a za 2024. i Izvješće o prikupljanju i korištenju sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2023. godinu. Usvojena je i Odluka o načinu i mjerilima utroška novčanih sredstava namijenjenih za financiranje vatrogastva.

Vlada je danas usvojila i Odluku o pristupanju Arhiva HNK-a Cobiss sustavu koji predstavlja organizacijski model povezivanja knjižnica u nacionalni knjižnično-informacijski sustav s katalogizacijom, knjižnično-kataloškom bazom podataka i lokalnim bazama podataka knjižnica te brojnim drugim funkcijama. Inače, unutar Cobissa trenutačno je umreženo 1485 knjižnica iz osam zemalja ovoga okruženja, a iz BiH njih sedamdeset.

federalna.ba/Fena

Vlada HNK-a budžet izdvajanja