Prilog: Miranda Fejzagić

Vlada Federacije poslušala radnike - Zrak ne ide pod stečaj

Vlada Federacije BiH u prethodnom sazivu donijela je odluku o dokapitalizaciji preduzeća Zrak dd Sarajevo u iznosu sedam miliona i osigurala sredstva u budžetu. Međutim, Vlada u novom sazivu i resorno ministarstvo smatraju da nisu ispunjeni uslovi za otvaranje stečajnog postupka te će poduzeti sve zakonske korake da obustavi stečaj i vrati preduzeće u predstečajni postupak, kazao je potpredsjednik Vlade Federacije i ministar za razvoj, poduzetništvo i obrt Vojin Mijatović:

 

„Vlada Federacije, bez dileme, smatra da ovo preduzeće ima itekako šansu, tržište i preduslove da opstane na tržištu, a da u procesu predstečajnog postupka možemo uraditi sve da zapravo ozdravimo preduzeće i da ono nastavi na tržištu da funkcioniše, s obzirom na sve kapacitete koje to preduzeće ima. Na osnovu toga je i donesena odluka prethodne vlade da se izvrši dokapitalizacija u iznosu sedam miliona, koji bi se odnosili kako na izmirenje obaveza prema radnicima, tako i na dalju investiciju i pokretanje proizvodnje u onom segmentu u kojem neosporno Zrak na tržištu već ima.“

 

Predsjednik Sindikata Zraka Emir Kominlija ocijenio je da je odluka Vlade ispravna:

 

„Naravno da će onda u predstečajnom postupku moći uraditi sve one stvari koje ne mogu u stečaju i to prije svega da se izmire dugovanja prema bivšim radnicima, a da se izmire i dugovanja prema nekim drugim licima. Ono što mi je pozitivno u svemu ovome je da napokon, nakon 25 godina, imamo jedno ozbiljno učešće Vlade Federacije BiH u ovom problemu. Znači da ćemo nastaviti u istom pravcu i da ćemo vrlo brzo, možda za pola godine ili godinu dana imati zaista jednu ozbiljnu firmu, jednu respektabilnu firmu.“

 

Među prioritetima Vlade u narednom periodu je i kreiranje poslovnog ambijenta, privlačenje stranih investicija te zaustavljanje odliva radne snage. U tom smislu, Vlada radi na smanjenju opterećenja na plate, odnosno na izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, ali i na pitanju minimalne plate:

 

„Intenzivno radimo s Unijom poslodavaca, sa sindikatima, na onome što je projekcija nedostajućeg dijela, koji će biti sigurno u budžetu, u onom segmentu vanbudžetskih fondova, onog momenta kada smanjimo opterećenje na platu, a što će se definitivno desiti u toku ove godine. Postoje dva-tri modela u dosadašnjim pregovorima koji su bili, a ono što je svima nama bitno je suzbijanje odlaska radne snage iz BiH. Zapravo, prvi i osnovni uslov, molba, zahtjev poslodavaca u Federaciji BiH je da smanjimo opterećenje na platu.“

 

Na dnevnom redu današnje sjednice je i situacija u Rudniku Mrkog uglja Banovići. Mijatović je rekao da će Vlada dati saglasnost za razrješenje rukovodstva Rudnika. 

zrak Federalni radio Vlada FBiH
Adnan Delić penzioneri zahtjevi Vlada FBiH
0 22.05.2024 08:12
sport Federalni radio
0 21.05.2024 23:16
Vijesti u 22 Federalni radio
0 21.05.2024 22:45
sport Federalni radio
0 21.05.2024 17:40
Vijesti u 17 Federalni radio
0 21.05.2024 16:53
sport Federalni radio
0 21.05.2024 00:03