Vlada Federacije BiH o projektu unapređenje kvaliteta zraka

Vlada Federacije BiH o projektu unapređenje kvaliteta zraka

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za projekt unapređenja kvaliteta zraka, koji će uputiti Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje.

Tom odlukom planirano je i davanje saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH i Podugovora o zajmu između Federacije BiH i uključenih kantona, kao i davanje ovlaštenja federalnom ministru finansija za potpisivanje Supsidijarnog ugovora, kao i Podugovora.

U Informaciji koja je data uz Prijedlog odluke je, između ostalog, navedeno da je zagađenje zraka veliki problem u BiH, posebno u urbanim područjima kao i da je koncentracija čvrstih čestica (PM2.5) u gradovima u BiH često i nekoliko puta iznad maksimalnih nivoa dozvoljenih prema standardima kvalitete zraka u BiH (20 pg/m3) i vrijednostima prema smjernicama za kvalitet zraka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) (10 pg/m3).

Također je navedeno da zagađenje zraka ima jake negativne zdravstvene i ekonomske posljedice i da je izloženost PM2,5 posebno opasna po ljudsko zdravlje, jer sitne čestice pronalaze svoj put duboko u pluća i krvotok, što rezultira bolestima poput respiratornih infekcija, raka, kardiovaskularnih bolesti i prerane smrti. U informaciji je i podatak o tome da se procjenjuje da oko 3.300 ljudi svake godine prerano umre u BiH od posljedica izloženosti zagađenju zraka.

Predloženi projekt unapređenja kvaliteta zraka bi svojim aktivnostima trebao doprinijeti smanjenju emisija zagađivača zraka iz grijanja stambenih objekata/energijske efikasnosti i urbane mobilnosti. Projekt se sastoji od četiri komponente i to jačanja praćenja i upravljanja kvalitetom zraka, zatim podrške unapređenju grijanja i energetske efikasnosti u individualnim kućama na održiv način, zelene urbane mobilnosti za podršku tranziciji transportnog sektora prema niskim emisijama i podrške implementaciji projekta.

Osnovni ciljevi projekta su poboljšano praćenje kvaliteta zraka, analiza i diseminacija podataka za informisanje o ovom projektu i drugim aktivnostima, smanjenje emisije zagađivača zraka iz sistema grijanja stambenih objekata, zatim smanjenje urbanog zagađenja kroz obezbjeđivanje vozila javnog prevoza sa niskim emisijama i proširenje upotrebe bicikala, kao i povećanje svijesti o izvorima zagađenja zraka i njihovom uticaju na zdravlje, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću. 

federalna.ba/Fena

Vlada FBiH zrak kvaliteta zraka zagađenje zraka čist vazduh vazduh zagađenje vazduha
aerozagađenje Tuzla zagađenje zraka zagađenje vazduha
0 08.12.2023 18:58
Vlada FBiH Stolac zemljotres
0 30.11.2023 19:14
električna energija cijene ograničenje Vlada FBiH
0 30.11.2023 13:59
zagađenje zraka sumpor dioksid porast
0 28.11.2023 10:36
Vlada FBiH Nermin Nikšić
0 22.11.2023 20:02