Vlada BPK dala saglasnost na isplatu poticaja za poljoprivredu

Vlada BPK dala saglasnost na isplatu poticaja za poljoprivredu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je danas saglasnost na odluke o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji „Proizvodnja maline, američke borovnice i aronije“ za fizičke osobe i pravne subjekte koji su registrovani kao poljoprivredni proizvođači na području tog kantona.

Kroz Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2023. godinu, pravo na podsticajna sredstva ostvarilo je 30 korisnika, a za realizaciju odluke  finansijska sredstva u iznosu od 22.950 KM, izdvojena su iz u budžetu  Ministarstva za privredu BPK Goražde.

Saglasnost je data i na Odluku o visini boravišne takse na području kantona za 2024. godinu te Odluku o izmjenama i dopunama Plana utroška namjenskih sredstava Kantonalne uprave za šumarstvo,  sa podračuna za šume za 2023. godinu, saopćeno je nakon sjednice Vlade.

federalna.ba/Fena

poticaj poticaji podsticaji podsticaj Vlada BPK Vlada BPK Goražde Goražde