Vijeće ministara o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH
(Izvor: Arhiva)

Vijeće ministara o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Nacrt zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.

Predviđeno je razmatranje Informacije o toku procesa evaluacije Bosne i Hercegovine od strane MONEYVAL-а i ponudi GIZ-а za organizaciju simulacijskih sesija i angažman eksperta tokom ovog procesa.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Koordinacionog tima za razvijanje sistema i procedura povratka i prihvata državljana BiH iz zone sukoba Sirije i Iraka.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe Informacija o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava i poziv za intervenciju Bosne i Hercegovine kao treće strane u predmetu "Landika Kata i drugi protiv Slovenije", ap.br. 45987/22, čiji je predlagač Ured agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Pred ministrima bi se trebala naći Odluka o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022. - 2027.) s navedenim planom, kao i Odluka o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022. – 2027.), s navedenim planom, čiji je predlagač Vlada Federacije BiH.

federalna.ba/Fena

Vijeće ministara Nacrt zakona o slobodi pristupa informacijama