Vijeće ministara BiH imenovalo ad hoc tijelo za izradu Plana reformi
(Izvor: Vijeće ministara BiH)

Vijeće ministara BiH imenovalo ad hoc tijelo za izradu Plana reformi

Vijeće ministara BiH imenovalo je ad hoc tijelo za izradu Plana reformi za provedbu Plana rasta za Zapadni Balkan koji je prošlog mjeseca usvojila Europska komisija, vrijedan šest milijardi eura, za razdoblje 2024. – 2027. godine.

Ovo radno tijelo u koje su imenovani predsjedateljica Vijeća ministara BiH i  državni ministri vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, komunikacija i prometa te  financija i trezora, direktorica Direkcije za europske integracije BiH i direktor Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, kao i predstavnici Vlade Federacije BiH i  Vlade Republike Srpske, odnosno Ministarstva financija Republike Srpske dužno je do sastanka u Bruxellesu, 6. 12. 2023. godine, sačiniti plan reformi BiH za Plan rasta za Zapadni Balkan.

U narednoj fazi ovo radno ad hoc tijelo bit će zamijenjeno timovima zaduženim za izradu paketa projekata koji će biti financirani sredstvima Europske unije iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

Ističući važnost pripreme Plana reformi koji će biti praćen paketom projekata u narednoj fazi, predsjedateljica Krišto ranije je najavila da bi Bosna i Hercegovina, mogla povući više od milijardu eura iz ovog paketa pomoći, a prva financijska sredstva za rast ekonomije u BiH očekuju se polovinom naredne godine.

federalna.ba

Vijeće ministara BiH reforme
budžet BiH Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH
0 29.02.2024 21:15
Vijeće ministara Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH Federalni radio
0 26.02.2024 16:50
Vijeće ministara BiH sjednica pravda
0 26.02.2024 08:17
Vijeće ministara BiH sjednica hibridni automobili električna auta carinska stopa
0 14.02.2024 08:10
Borjana Krišto Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH
0 06.02.2024 17:28