Vijeće ministara BiH - Funkcionalna izmjena u Koordinacijskom tijelu za Trgovsku goru

Vijeće ministara BiH - Funkcionalna izmjena u Koordinacijskom tijelu za Trgovsku goru

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Riječ je o funkcionalnoj izmjeni Odluke kojom je za člana ovog koordinacijskog tijela imenovan aktualni ravnatelj Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Ivan Lasić umjesto ranijeg ravnatelja Marinka Zeljke.

Članovi Koordinacijskog tijela BiH za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore su ministri nadležni za područje okoliša te ravnatelj u resoru radijacijske i nuklearne sigurnosti - saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BiH I POPULACIJSKOG FONDA UN-a

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova utvrđen je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda (UNFPA).

Na ovaj način preuzima se primjena Sporazuma između BiH i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) od 7. prosinca 1995. godine, a potrebne preinake odnosit će se i na aktivnosti i osoblje UNFPA-a u BiH glede reguliranja njihovog statusa.

Populacijski fond Ujedinjenih naroda, kao samostalna jedinica - agencija u sustavu funkcioniranja UN-a, aktivno surađuje s Vijećem ministara BiH, sukladno mandatu koji uključuje promoviranje zaštite ljudskih prava, osnaživanje marginaliziranih grupa, s naglaskom na žene, adolescente i mlade, posebno djevojčice, te unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u vezi s tim.

Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, uz prijedlog da se privremeno primjenjuje od dana potpisivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar vanjskih poslova BiH.

SAVJETODAVNO VIJEĆE ZA IMPLEMENTACIJU PROŠIRENOG PARCIJALNOG SPORAZUMA VE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o formiranju Savjetodavnog vijeća za implementaciju Proširenog parcijalnog sporazuma Vijeća Europe o uspostavi kulturnih ruta za BiH, uz korekciju na sjednici.

U Savjetodavno vijeće imenovani su predstavnici nadležnih institucija za područje kulture na razini BiH, entiteta, Brčko distrikta BiH i 10 kantona.

Zadatak Savjetodavnog vijeća je implementacija Proširenog parcijalnog sporazuma te razmatranje inicijativa za pristupanje postojećim kulturnim rutama i eventualnom kandidiranju novih ruta.

Bosna i Hercegovina je 2016. godine pristupila ovom sporazumu, koji nastoji oblikovati zajednički kulturni prostor razvitkom kulturnih ruta, s ciljem podizanja svijesti o naslijeđu, obrazovanju, umrežavanju, kvalitetnom i održivom prekograničnom turizmu i drugim srodnim djelatnostima.

ISPUNITI PREPORUKE SA SASTANAKA PODODBORA U VEZI S KANTONALNIM LISTAMA LIJEKOVA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o poduzetim koracima za rješavanje diskriminacije stranih farmaceutskih kompanija u vezi s esencijalnim listama lijekova na kantonalnoj razini, i to u Kantonu Sarajevo, Unsko-sanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Kantonu 10.

Vijeće ministara BiH naglašava važnost poduzimanja mjera za ispunjenje preporuka sa sastanaka Pododbora za unutarnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača i Pododbora za trgovinu i industriju, carine i oporezivanje, održanih krajem veljače i ožujka prošle godine, kao i pisama dužnosnika Europske komisije u kojima se traži ukidanje diskriminatornih praksi kantonalnih institucija u vezi s esencijalnim listama lijekova. Ispunjavanjem preporuka želi se osigurati dosljedna provedba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i izbjeći negativne posljedice najavljene iz Europske komisije i u zaključnim razmatranjima na ovim sastancima.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da u što kraćem roku koordinira aktivnosti s donositeljima spornih propisa na kantonalnoj razini, kako bi se odgovor mogao dostaviti Europskoj komisiji.

BiH DIO GLOBALNE MREŽE ZA SUZBIJANJE KRIVOTVORENJA MEDICINSKIH PROIZVODA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, usvojilo je Izvješće o radu Multisektorske radne skupine za praćenje implementacije Konvencije Vijeća Europe o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim kaznenim djelima koja predstavljaju prijetnju javnom zdravlju (MEDICRIME) za 2023. godinu.

Bosna i Hercegovina putem ranije imenovanih multisektorske radne skupine i nacionalne kontakt-točke u Odboru predstavnika zemalja članica Vijeća Europe kontinuirano provodi aktivnosti sukladno zaduženjima iz Operativnog plana. To uključuje i razmjenu informacija i suradnju s nadležnim tijelima kako u BiH tako i na globalnoj razini u ovom području, radi učinkovitog sprječavanja i suzbijanja krivotvorenja medicinskih proizvoda, lijekova te sličnih kaznenih djela koja predstavljaju prijetnju za javno zdravlje.

Nadležna i tijela u BiH dio su brojnih globalnih operativnih akcija i međunarodnih istraga koje se provode u ovom području, uključujući i kontinuiranu akciju borbe protiv ilegalne prodaje krivotvorenih lijekova i medicinskih sredstava putem interneta, pod kodnim nazivom “PANGEA”.

SUGLASNOST ZA IMENOVANJE AUSTRIJSKOG OBRAMBENOG ATAŠEA U BiH

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova dana je suglasnost za imenovanje zastavnika I. klase Hagera Michaela za pomoćnika obrambenog atašea Republike Austrije u BiH sa sjedištem u Sarajevu.

GLASOVANJE DRŽAVLJANA BUGARSKE U BiH

Vijeće ministara BiH dalo je suglasnosti za glasovanje državljana Republike Bugarske na teritoriju BiH, a na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Glasovanje će biti organizirano u povodu izbora za članove Narodne skupštine Republike Bugarske te za članove Europskog parlamenta iz ove zemlje.

Bugarskim državljanima koji borave na teritoriju BiH omogućeno je glasovanje 9. 6. 2024. godine u prostorijama Veleposlanstva Republike Bugarske u Sarajevu u terminu od 7.00 do 20.00 sati. 

RASPISATI JAVNI NATJEČAJ ZA ZAMJENIKA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Na sjednici je zaduženo Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH da u suradnji s Uredom predsjedateljice raspiše novi javni natječaj za poziciju zamjenika koordinatora za reformu javne uprave.

Prethodno je razmotreno Izvješće o provedenom javnom natječaju te nije prihvaćeno imenovanje Samira Sabljice za zamjenika koordinatora za reformu javne uprave, koji je bio jedini kandidat na javnom natječaju, zbog izražene sumnje u narušavanje procedure koja se provodi sukladno Zakonu o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH.

Dužnost v.d. zamjenika koordinatora za reformu javne uprave nastavlja obavljati Amira Mašović, koja je imenovana u ožujku ove godine.

REDOVITA IZMJENA NA POZICIJI PREDSJEDNIKA KONKURENCIJSKOG VIJEĆA

Na sjednici je imenovan Ivo Jerkić za predsjednika Konkurencijskog vijeća na razdoblje od jedne godine, počevši od 26. 7. 2024. godine. 

Vijeće ministara BiH svake godine imenuje predsjednika iz reda članova Konkurencijskog vijeća, a na prijedlog ovog tijela sukladno Zakonu o konkurenciji. 

Jerkić će na poziciji predsjednika Konkurencijskog vijeća zamijeniti aktualnu predsjednicu Adisu Begić, koja je ovu dužnost obavljala od 26. 7. 2023. godine - navodi se u saopćenju Vijeća ministara BiH.

federalna.ba/Fena

Vijeće ministara BiH