Danas o Prijedlogu odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva
(Izvor: Fena/Arhiv)

Danas o Prijedlogu odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra Prijedlog odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva, čiji je predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Trebao bi biti razmatran i Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Srbija za period 2021-2027. godina između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo za evropske integracije.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Mišljenje s konkursnom dokumentacijom za imenovanje rukovodećeg državnog službenika - generalnog sekretara Vijeća ministara BiH.

Također, predviđeno je razmatranje Prijedloga odluke o kriterijima za imenovanje članova Komisije za koncesije BiH i Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje konkursne procedure za izbor sedam članova Komisije za koncesije BiH.

Pred ministrima danas bi se trebao naći i Prijedlog odluke o imenovanju Delegacije BiH pri Komitetu eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Predviđeno je i razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2022. godinu, te Godišnjeg revizorskog izvještaja za 2022. godinu.

Ministri bi se, u drugom krugu glasanja, trebali izjasniti o Prijedlogu odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta "Zamjena sistema klimatizacije u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine".

federalna.ba/Fena

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sjednica Sarajevo