Vijeće ministara BiH danas o informaciji o upravljanju migrantskom krizom
(Izvor: Fena)

Vijeće ministara BiH danas o informaciji o upravljanju migrantskom krizom

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nastavit će danas ranije započetu sjednicu, nakon čijeg završetka će početi i nova redovna sjednica na kojoj bi trebala biti razmatrana Informacija o provedbi Plana mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH zaključno sa 30. junom 2023. godine.

Pred ministrima bi se trebao naći i Izvještaj o dosadašnjim aktivnostima u vezi s razgraničenjem između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i Izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH za period juli - decembar 2022. godine.

Predviđeno je i razmatranje Nacrta odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora za period 2021. - 2027. godina između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i BiH, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, i Vlade Crne Gore, koju predstavlja Ured za evropske integracije.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Prijedlog Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH 2024 - 2026. godina, kao i Dokument Bosna i Hercegovina Ekonomski trendovi januar - mart 2023. godine.

Ministri bi se, u drugom krugu glasanja, trebali izjasniti o Informaciji o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inozemstvu za 2024. godinu; Prijedlogu aneksa Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane (Dobojski sporazum); kao i o Godišnjem izvještaju Regulatorne agencije za komunikacije BiH za 2022. godinu.

Pod oznakom "povjerljivo" trebao bi biti razmatran Izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH i policijskih službenika u operacijama podrške miru za period od 1.1. do 30. 6.2023. godine.

federalna.ba/Fena

Vijeće ministara BiH sjednica
budžet BiH Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH
0 29.02.2024 21:15
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sjednica počela Zakon o odbrani BiH
0 28.02.2024 13:04
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sjednica
0 28.02.2024 08:26
Vijeće ministara Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH Federalni radio
0 26.02.2024 16:50