videoprilog Mujesire Purić (Federacija danas) (Izvor: Fena/Vehid Begunić)

Usvojene izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je po skraćenom postupku i jednoglasno Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti tog kantona.

Ministar pravosuđa i uprave ZDK-a Nebojša Nikolić podvukao je kako je Vlada bila pristupila kolektivnom pregovaranju te potpisala Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

-Navedene se izmjene tiču usaglašavanja s potpisanim kolektivnim ugovorom. Sve tri stvari idu u korist samih radnika - kazao je ministar Nikolić.

Zakon je usaglašen s izmjenema zakona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, o tome “da se dnevnica i službena putovanja brišu”.     

-Ostale se odredbe samo tiču usaglašavanja prava koja su u pregovorima o kolektivnom ugovoru povećana u korist radnika- prekovremeni, noćni rad i stvari koje do sada nisu bile definisane u tim procentima. Kao što vam je poznato, kada su u pitanju kolektivni pregovori, sedam općina s područja kantona dalo je saglasnost Vladi FBiH, odnosno Vladi ZDK za potpisivanje kolektivnog ugovora pa se na njih odnose i ove stvari. U onim općinama, koje nisu dale saglasnost, imaju mogućnost da direktno primjene u sindikatu. Ukoliko ne primijene, u svakom slučaju, na radnike se odnosi ono pravo koje je povoljnije - kazao je Nikolić.

Zastupnici su većinom glasova usvojili Izvještaj o radu i ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2023. godinu te Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za 2023. godinu, dok su Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti ZDK-a za 2023. godinu i Informacija o izvršenju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2023. godini usvojeni jednoglasno.

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Alen Kapković istakao je da je Kantonalni sud Zenica, u upravnom sporu kojeg su pokrenuli bivši članovi Nezavisnog odbora Semir Šut, Ranislav Milešić i Enisa Mulić iz Zenice, svojim rješenjem od 15. maja ove godine u potpunosti odbio zahtjev za zaštitu sloboda i prava.

- Tako da isto ima snagu pravosnažne sudske presude, kao konačne i obavezujuće - kazao je Kapković.

On smatra kako su ovim rješenjem razriješene sve eventualne dileme oko zakonitosti razrješenja spomenuta tri člana Nezavisnog odbora i nadležnosti Komisije za izbor i imenovanje, kao stalnog radnog tijela Skupštine ZDK.  

-Kao komisija, na jednoj od sljedećih sjednica, pokrenut ćemo tužbu protiv navedenih zbog izjava koje su ovjerili i dostavili o sukobu interesa - najavio je Kapković.

Zastupnik SDP-a Mladen Simić podsjetio je kako je na dnevnom redu Izvještaj o radu Nezavisnog odbora, a ne ono što je radila Komisija za izbor i imenovanje te presude koje su došle po pitanju žalioca na smjenu članova Nezavisnog odbora. 

-Ne treba komentarisati sudske presude, ali mislim da iščitavajući presudu, nije se osvrnulo na glavnu stvar, a to je da li Komisija za izbor i imenovanje ima mogućnost, odnosno da li je ona nadležna da utvrđuje sukob interesa - kazao je Simić, koji je dodao kako o tome u presudi nema “nijedne riječi”.   

Simić je poručio, da je bio u ulozi tužitelja, da bi uputio i zahtjev za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu FBiH pa, tek nakon ocjene ustavnosti, može se govoriti o tome da su smjene izvršene na zakonit način.

Podsjetio je da je i Ured obdusmena BiH uputio preporuku da Skupština ZDK preispita odluku o razrješenju Nezavisnog odbora, u skladu s nalazima i mišljenjem iz te preporuke, kao i da poduzme “neophodne mjere i aktivnosti, kako bi se u budućim postupanjima osiguralo transparentno i efikasno provođenje – kako postupka izbora i imenovanja tako i postupka razrješenja i smjena”, koji će biti zasnovani na principu pravednosti te zloupotrijebila zlooupotreba.

U roku od 30 dana, dodao je, potrebno je obavijestiti Ured obdusmena BiH o poduzetim mjerama u cilju realizacije preporuka.

federalna.ba/Fena

ZDK skraćeni postupak Zakon o plaćama i naknadama