Usvojena Informacija o statusu projekta digitalizacije javnih RTV servisa u BiH

Usvojena Informacija o statusu projekta digitalizacije javnih RTV servisa u BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog državnog Ministarstva komunikacija i prometa, usvojilo je Informaciju o statusu projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini, u kojoj se navodi da je u toku međunarodni postupak javne nabavke opreme za drugu i treću fazu digitalizacije.

Prethodno su javni radio-televizijski servisi dostavili specifikaciju opreme za drugu i treću fazu digitalizacije, a resorno ministarstvo je raspisalo međunarodni poziv za nabavku, čime je nastavljen Projekt digitalizacije javnih servisa.

Usvojen je i Program javnih investicija i razvojno-investicijski program institucija BiH za period od naredne dvije godine, te je donesena Odluka o formiranju interresorne radne grupe za pripremu i provođenje Akcionog plana koji se odnosi na poljoprivredu u BiH.

Usvojen je i izvještaj o provođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom BiH za 2022. godinu.

federalna.ba

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH
0 19.09.2023 17:03
Vijeće ministara BiH Zakon o sudovima
0 14.09.2023 13:35
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nacrt Zakona o sudovima
0 14.09.2023 07:49
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Zakon o sudovima
0 07.09.2023 14:35