Usvojena Informacija o statusu projekta digitalizacije javnih RTV servisa u BiH

Usvojena Informacija o statusu projekta digitalizacije javnih RTV servisa u BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog državnog Ministarstva komunikacija i prometa, usvojilo je Informaciju o statusu projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini, u kojoj se navodi da je u toku međunarodni postupak javne nabavke opreme za drugu i treću fazu digitalizacije.

Prethodno su javni radio-televizijski servisi dostavili specifikaciju opreme za drugu i treću fazu digitalizacije, a resorno ministarstvo je raspisalo međunarodni poziv za nabavku, čime je nastavljen Projekt digitalizacije javnih servisa.

Usvojen je i Program javnih investicija i razvojno-investicijski program institucija BiH za period od naredne dvije godine, te je donesena Odluka o formiranju interresorne radne grupe za pripremu i provođenje Akcionog plana koji se odnosi na poljoprivredu u BiH.

Usvojen je i izvještaj o provođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom BiH za 2022. godinu.

federalna.ba

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 20.05.2024 15:59
VSTV BiH zakon Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 17.05.2024 12:54
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH Vijeće ministara
0 13.05.2024 17:02