Usvojen do sada najveći Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS
(Izvor: Fena/Služba za protokol i press KS)

Usvojen do sada najveći Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je do sada najveći Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZO KS) za 2023. godinu u iznosu 582.368.800 KM. 

Kako je istakao u svom uvodnom izlaganju direktor te institucije Muamer Kosovac, plan predviđa do sada najveći iznos finansijskih sredstava namijenjenih za nesmetano i kvalitetno pružanje prava iz zdravstvenog osiguranja za osiguranike u Kantonu Sarajevo. 
  
Rashodi zdravstvene zaštite iznose 534.936.500 KM i imaju učešće od 97 posto ukupnih troškova, a najvažnije je finansiranje zdravstvene zaštite koja se osiguranicima pruža u zdravstvenim ustanovama iz Mreže zdravstvenih ustanova na području KS, a koje su obuhvaćene i Planom i programom mjera zdravstvene zaštite za 2023. godinu.

Prema odluci Ministarstva zdravstva KS, oni su uvećani za ukupno 56.557.000 KM u odnosu na 2022. godinu. 
  
U povećana sredstva je uključeno i povećanje za materijalne troškove u iznosu od 5.661.687 KM, kako bi pružaoci usluga mogli neometano osigurati zdravstvenu zaštitu i pored inflatornih uslova. 
  
Planirana su sredstva i za finansiranje kolektivnih ugovora zaključenih između Vlade KS i sindikata iz oblasti zdravstva u 2022. godini, kao i finansiranje dodatnog kadra koji je od strane Ministarstva i zdravstvenog sektora iskazan kao neophodan. Ovim će biti obuhvaćeno ukupno 7.862 zdravstvenih radnika i saradnika. 
  
U rashodima je obuhvaćeno i povećanje vrijednosti boda za ugovoreni program porodične medicine po provedenom postupku javne nabavke s privatnim i javnim zdravstvenim ustanovama sa 1,11 KM u Finansijskom planu 2022., na 1,35 KM u 2023.godini. 
  
U ovom dokumentu su planirana sredstava za ugovaranje od 3.300.000 KM deficitarnih dijagnostičkih usluga za koje postoji lista čekanja u ugovornim zdravstvenim ustanovama po provedenom postupku javne nabavke. 
  
Obuhvaćeno je povećanje planiranih sredstava za lijekove po posebnim programima u iznosu od 870.000 KM, kao i povećanje planiranih sredstava za medicinska sredstva i ortopedska pomagala zbog proširenja prava naših osiguranika u iznosu od 6.000.000 KM. 
  
Planirana su sredstava i za uvođenje senzora za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi za sve osiguranike koji boluju od Dijabetesa Tip1, kao i povećana sredstava za gotove lijekove zbog proširenja liste lijekova i većeg učešća Zavoda u snošenju troškova tih lijekova u iznosu od 2.012.500 KM. 
  
Za program dijagnostike i liječenja teško oboljele djece sredstva su udvostručena u odnosu na prethodnu godinu i iznose ukupno dva miliona KM. 
  
Prema smjernicama Ministarstva zdravstva KS, prvi put su u Finansijskom planu planirana sredstva za Program palijativne njege terminalno bolesnih u Kantonu Sarajevo, i to u iznosu od 1.505.000 KM, kao i sredstva za uvođenje usluga neurorehabilitacije u sistem rehabilitacije sa iznosom od 462.000 KM. 
  
Skupština KS je usvojila i Odluku o davanju saglasnosti na Program rada ZZO KS-a za ovu godinu, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS. 

federalna.ba/Fena

Skupština KS
Skupština KS Nadin Smajlović Amina Smajlović Sabina Sarajlija Tužilaštvo KS
0 11.09.2023 17:20
veterinarska stanica izvještaj Skupština KS
0 11.09.2023 12:48
Skupština KS izvještaj o radu Tužilaštvo KS
0 11.09.2023 10:42
Vildana Bešlija tematska sjednica Skupština KS nasilje
0 16.08.2023 10:32
Elmedin Konaković Skupština KS
0 24.07.2023 19:23