Udruženje pedagoga sporta Goražde i ove godine organizira školu skijanja na Igmanu

Udruženje pedagoga sporta Goražde već 11  godina organizuje školu skijanja na Igmanu, a interesovanje djece je svake godine sve veće. Sa polaznicima  škole skijanja rade iskusni profesori sporta, a djeca imaju cjelodnevni pedagoški nadzor tokom boravka na planini i svakodnevnog putovanja od Goražda do Igmana. Kada pričamo o zdravstvenom aspektu i pravilnom razvoju djece, blagodati bavljenja sportom su beskonačne, a za skijanje stručnjaci kažu da je kardiovaskularni fitnes.

Sa predsjednikom  Skupštine Udruženja pedagoga sporta Goražde i koordinatorom  sportskih sekcija Saninom  Herendom razgovarala  Alma Jusubašić

Sanin Herenda Udruženje pedagoga sporta Goražde Federalni radio
Vijesti u 22 Federalni radio
0 23.03.2023 22:29
Federalni radio kamate
0 23.03.2023 18:07
EU Federalni radio
0 23.03.2023 18:06
pandemija covid-19 Centar za sigurnosne studije BiH Federalni radio
0 23.03.2023 18:04
Kultura, umjetnost Federalni radio
0 23.03.2023 17:46