Prilog: Amra Ličina

U Federalnoj vladi sastanak ministara nadležnih za cijene prehrambenih proizvoda

U sjedištu Federalne vlade u Sarajevu održan je sastanak federalnog ministra trgovine Amira Hasičevića s kantonalnim ministrima u čijoj je nadležnosti oblast trgovine. Tema sastanka su bila pitanja iz oblasti trgovine, s posebnim naglaskom na cijene prehrambenih artikala, kao i unapređenje saradnje u prometu roba i usluga.

 

Tema sastanka bilo je poboljšanje poslovnog okruženja u oblasti trgovine, unapređenjem zakona i propisa, s fokusom na Zakon o unutrašnjoj trgovini i Zakon o kontroli cijena, na kojima je Federalno ministarstvo trgovine radilo posljednja četiri mjeseca. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević:

„I onda smo imali jednu odluku koja je bila na devet artikala, da smanjimo maržu na osnovne životne namirnice. Onda smo mjesec dana imali tu maržu na terenu, imali smo je u praksi. Vidjeli smo da postoji ta kriza i taj porast cijena. Ono što je Ministarstvo trgovine odlučilo u ovim vremenima jeste da preuzme ulogu integratora. Onda smo slijedom događaja uveli novu odluku sa 15 artikala koja je konciznija i preciznija, te je Zakonom o kontroli cijena Federacije predviđeno da, na terenu, kontrolu i sprovedbu te odluke radi Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalne inspekcije.“

 

Na pitanje novinara zašto u Federaciji BiH nisu fiksirane cijene, a ne marže kao što je u regiji rađeno, ministar Hasičević je odgovorio da  je Bosna i Hercegovina u odnosu na regiju najveći ovisnik o uvozu i diktiranjem krajnje potrošačke cijene došlo bi do prekidanja lanca snabdijevanja:

„Ukoliko bi sad neki osnovni životni artikal sveli mi, svojom mjerom, na cijenu koju bi mi odredili, a da nemamo dodatno u budžetima predviđenih dodatnih subvencionih sredstava, znate da je paket u Hrvatskoj koštao pola milijarde eura, onda smo zaključali marže, odnosno zaradu. To je bukvalno ta zarada koju oni mogu da pokriju. Ono što sad radimo u ovim zaključanim cijenama, to je naredni korak koji poduzimamo da bismo odredili  tačnu grupu. Bit će više od 34 tačnih artikala, ali mi kao zakonodavci ne smijemo ulaziti u tipove i marke proizvoda.“

 

Samir Šibonjić, ministar trgovine Zeničko-dobojskog kantona, ističe da je:

„Možda je došlo vrijeme da naša država počne da razmišlja o ukidanju PDV-a na osnovne životne namirnice kao što je mlijeko i mliječni proizvodi, meso i mesne prerađevine. Evo, da se ukine PDV i na poljoprivredne proizvode makar sad kad imamo veliku inflaciju, da vidimo kako će se to odraziti na stanje na našem tržištu.“

 

Današnji sastanak je u kontekstu toga da dođemo do rješenja i da uzmemo u obzir sa stajališta Posavskog kantona, posebno male trgovce“, rekao je Dragutin Živković, ministar trgovine Posavskog kantona.

 

Budući da je ministar Hasičević predsjednik Savjeta za strane investitore Federacije BiH, na današnjem sastanku su razmijenjene informacije o potencijalima za ulaganja i privlačenje investitora te poboljšanje infrastrukture, s ciljem stvaranja što boljeg poslovnog ambijenta.

marža ograničenje marže maksimalna marža visine marži marže Federalni radio
Ljeposava Petković Federalni radio
0 08.12.2023 18:26
sport Federalni radio
0 08.12.2023 17:59
Vijesti u 17 Federalni radio
0 08.12.2023 17:59