U budžetu TK ostvaren suficit 17.7 miliona KM
(Izvor: Fena/Održana redovna sjednica Vlade TK)

U budžetu TK ostvaren suficit 17.7 miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici prihvatila je periodični izvještaj kantonalnog budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta za isti period. 

Kako je kazao ministar finansija Suad Mustajbašić, posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke budžeta Tuzlanskog kantona za spomenuti period od 416.567.648,26 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 398.829.774,39 KM, evidentno je da je budžet u ovom izvještajnom periodu ostvario ukupan finansijski rezultat - suficit u iznosu od 17.737.873,87 KM.

-Napominjem, da je izvršenje rashoda i izdataka u odnosu na planirane vrijednost operativnim budžetom za period januar - septembar ostvareno u procentu od 82,51 odsto, te da se najveći dio izvršenja po osnovu trasfera i nabavki stalnih sredstava, materijala i usluga očekuje u narednom periodu 2023. godine - naveo je Mustajbašić.

Vlada je utvrdila Nacrt zakona o oružju i municiji TK, a izradi novog propisa pristupilo se zbog potrebe usklađivanja postojećeg Zakona o oružju i municiji sa pravnom regulativom Evropske unije.

Vlada TK je danas prihvatila Izvještaj o namjenskom utrošku 10 miliona KM koje je Vlada dodijelila Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla za nabavku medicinske opreme. Iz Izvještaja se može vidjeti da je UKC Tuzla završio postupke javne nabavke ukupne vrijednosti 1.394.046,83 KM, pokrenuo postupke javne nabavke u iznosu od 7.360.877,00 KM, od kojih će neki postupci biti brzo okončani jer su ponude otvorene, završena e-aukcija i očekuje se potpisivanje ugovora. Postupci za koje postupak javne nabavke nije pokrenut, u vrijednosti od 1.260.000,00 KM, bit će pokrenuti nakon okončanja započetih postupaka, ukoliko za te nabavke preostane sredstava.

Također, osim navedenog, Vlada je UKC-u doznačila i dodatnih 7,75 miliona KM za nabavku linearnog akceleratora sa CT simulatorom, XSIO softverskom jedinicom, fantomom za provjeru fizičkih mjerenja. Kada je nabavka ovog uređaja u pitanju, UKC je 16. oktobra 2023. godine zaprimio Rješenje Ureda za razmatranje žalbi, kojim se u potpunosti poništava postupak javne nabavke za ovaj uređaj.

federalna.ba/Fena

Vlada TK