Tuzla: U petak prva samostalna izložba Hajrudina Softića Gea

Prva samostalna izložba Hajrudina Softića Gea, bit će otvorena u galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u petak 31. maja 2024. godine.

Više od 40 radova Geo će izložiti u kući gdje je proveo veliki dio svog radnog vijeka, dajući doprinos drugoj vrsti umjetnosti – muzici gdje je ostavio značajan trag. Izložbu koja će biti i prodajnog karaktera, najvećim dijelom čine motivi mrtve prirode i portreta.

Izložba će uz prigodan program biti otvorena u prostoru velike galerije BKC-a u 19.00 sati, gdje će biti postavljena do sredine juna.

U kritičkom osvrtu na ovu izložbu prof.dr. Maja Dedić, akademski grafičar, je napisala:

"Rani radovi slikara Softić Hajrudina Gea, vezani su za umjetničko školovanje u Sarajevu i ti radovi čine ključnu stilsku razliku između njegovih stvaralačkih perioda. Njegove slike nose harmoniju zemljanih boja koje gradacijski razvija kroz sve njegove faze stvaralaštva. Autor slika najviše mrtve prirode i portrete, te je u tim svojim prikazima konvencionalniji i bliži realizmu. Motivi bosanskih ćupova u svojoj perfekcionistički realističnoj tendenciji dosežu vrhunac u odnosu umjetnika i motiva ukazujući na zrelost gestualnog poteza.

Mnogobrojan opus pokazuje sjajna slikarska rješenja, svedenih trodimenzionalnih prikaza, multipliciranih unutar kompozicije koja je ključni pokazatelj istraživačke tendencije ka modernoj umjetnosti. Poput Gernand Leger-ovih kompozicija umnožavanje i egzistiranje u tišini oblika na kraju nagradi posmatrača čudnom matematičkom ravnotežom i uvjerljivošću kreativnog postignuća.

Na osnovu dugogodišnjeg tehnološkog i slikarskog iskustva vidi se potreba autora da se izrazi vlastitim slikarskim načinima, ponekad instinktivnim i emocionalno melanholičnim. Ovim slikarskim opusom Softić Hajrudin Geo zaokružuje poglavlje životnog stvaralaštva zadržanog u trenutku ispisivanja stranica vlastite emocije i estetike. U svom samodbrambenom instinktu umjetničko djelo ostaje kao artefakt da svom unutrašnjom nužnošću slijedi i idejno prevazilazi vrijeme i uzroke svog postojanja"-napisala povodom izložbe prof. dr. Maja Dedić.

Hajrudin Softić Geo rođen je 1949. godine u Zvorniku. Osnovnu školu pohađao u više škola zbog ranog interesovanja za crtanjem, a spremajući se za umjetničku školu, u Sarajevu je od 6. do 8. razreda radio i sa akademskim slikarom, prof. Milošom Lisonekom. Upisao je Umjetničku školu u Sarajevu 1963. godine, ali igrom sudbine završava školu za telekomunikacije, gdje mu se dogodila i muzika koja ga je multidisciplinarno pratila kroz cijeli život i do danas. Ljubav za slikanjem nije nikada prestala. Od 1967.godine često je izlagao na kolektivniom izložbama. Odlaskom u penziju slikanje je sastavni dio njegove svakodnevnice. Od osnivanja Udruženja likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona stalni je i zapaženi učesnik njihovih grupnih izložbi-saopćeno je iz BKC TK.

federalna.ba

izložba