videoprilog Azre Delmanović (Federacija danas)

Tuzla dobija Centar za demokratiju i aktivno građanstvo

Iako kažemo da smo pod okriljem demokratskih procesa, pitanje je koliko je naše društvo zapravo demokratično? Ko se zalaže za principe demokratije? Znaju li mlađe generacije šta znači biti demokratičan i aktivan građanin? Uči li ih tome država ili neko drugi? 

Prostor za razvoj i aktivno djelovanje građana u različitim društvenim sferama ograničen je zbog političke, ekonomske i socijalne krize, kažu predstavnici Fondacije tuzlanske zajednice, koji žele unaprijediti djelovanje civilnog društva. Način jačanja demokratskih principa u Tuzlanskom kantonu, prepoznat je kroz rad Centra za demokratiju i aktivno građanstvo.

"Naš osnovni cilj je jačanje kulture učenja, kulture dijaloga i veće saradnje između sektora", navela je Jasna Jašarević, direktorica Fondacije tuzlanske zajednice.

Uspostavljanje rada Centra je prilika za jačanje saradnje organizacija civilnog društva i nevladinih organizacija, koje bi u konačnici mogle ujediniti snage i baviti se problemima građana, koji su često u sjeni političkih previranja. Kažu, udruženi i vođeni demokratskim principima mogli bi napraviti promjene. 

"Prostor bi trebao da bude živ onoliko koliko ljudi u njemu bude i Fondacija će se potruditi da zaista otvori vrata svima onima koji imaju takve ideje", dodaje Jašarević.

A takve ideje ne dolaze preko noći. O njima se, osim u neformalnom obrazovanju, treba učiti još u školskim klupama. U našem obrazovnom sistemu se to radi kroz predmet Demokratija i ljudska prava, gdje se učenicima pokušava ukazati na važnost učešća u društvenoj zajednici.

"Da uvažavaju vrijednosti drugih i drugačijih, da se kritički osvrću na javnu politiku, da se aktivno uključe u demokratske procese kojima mi težimo u našem društvu, samim tim je li da, postanu aktivni građani", kaže Nihad Smajić, profesor demokratije i ljudskih prava u Gimnaziji Meša Selimović u Tuzli. 

S obzirom na to da je ovaj predmet po planu i programu zastupljen samo tokom jedne godine obrazovanja, pitanje je koliko srednjoškolci mogu razumjeti pojam demokratije.

"Mogu reći da nam je na početku bilo teško da se priviknemo i da shvatimo cijelu suštinu gradiva budući da smo jako mlade osobe i da se prvi put susrećemo sa ovakvim stvarima, pojmovima", kaže Sara Razić, učenica drugog razreda Gimnazije Meša Selimović u Tuzli.

I tu opet nastupa civilni sektor. Ono što ne savladaju tokom formalnog obrazovanja, mogu naučiti kroz rad u organizacijama i udruženjima koja se trude da nadomjeste ono što je u sistemu zapostavljeno. Je li dovoljno da brigu o građanima, njihovim slobodama i pravima prepustimo nevladinim orgnaizacijama, pitanje je za širu društvenu zajednicu, ali znamo da udruženi možemo napraviit promjene, kažu inicijatori uspostave Centra za demokratiju.

federalna.ba

Tuzla Centar za demokratiju i aktivno građanstvo