Uređuje: Lamija Šeper-Mačković

"Tradicionalna narodna muzika", serija 4: Crnogorska narodna muzika i Ksenija Cicvarić, vrsna interpretatorka crnogorske tradicijske muzike

Posebno nas raduju dešavanja u čijem su fokusu seoska i gradska tradicijska muzika. Ovoga puta izdvojili smo Muzičku akademiju u Sarajevu koja daje svoj doprinos i to zahvaljujući, prije svega, profesorima, a zatim i studentima koji pokazaju veliku ljubav i entuzijazam prema tradiciji. U Sarajevu je upriličena promocija naučnog zvučnog izdanja Crnogorska narodna muzika – terenski snimici Instituta za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. U okviru ovog projekta saradnju su ostvarili istraživači Instituta za muzikologiju Muzičke akademije Sarajevskog univerziteta i Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore. Nakon priče o novom zvučnom izdanju Muzičke akademije u Sarajevu, "Tradicionalna narodna muzika", serija 4: Crnogorska narodna muzika, prisjetili smo se i Ksenije Cicvarić, vrsne interpretatorke crnogorske tradicijske muzike. S obzirom na to da smo ovoj umjetnici posvetili jednu od naših emisija, ovoga puta izdvojili smo nekoliko inserata... 

Moj život je muzika Federalni radio
sport Federalni radio
0 17.04.2024 00:02
Vijesti u 22 Federalni radio
0 16.04.2024 23:03
sport Federalni radio
0 16.04.2024 18:12
Vijesti u 17 Federalni radio
0 16.04.2024 17:04
Vijesti u 17 Federalni radio
0 16.04.2024 10:39
Vijesti u 12 Federalni radio
0 16.04.2024 10:37