Prilog Maide Alić

Studenti UNSA traže svoja prava uskraćena novim zakonom

Studenti Univerziteta u Sarajevu posebno Medicinskog i Stomatološkog fakulteta zabrinuti su zbog činjenice da je donošenjem novog zakona o visokom obrazovanju prestala da važi ranija odluka kantonalne vlasti o neplaćanju školarine za studente koji su svojim trudom i postignutim rezultatima stekli pravo da budu oslobođeni plaćanja.

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu danas je održan sastanak, a nakon toga se javnosti obratio rektor Rifat Škrijelj koji je pozvao vladu i skupštinu Kantona Sarajevo da riješi problem.

Senat Univerziteta u Sarajevu je 28. septembra prošle godine odlučio da se redovni samofinansirajući studenti, koji su u određenoj studijskoj godini položili sve ispite i ostvarili prosjek osam i više te prvi put upisuju višu studijsku godinu u akademskoj 2022/2023, oslobode troškova školarine.  Pošto se odluka, kako tvrde u Studentskom parlamentu, nije primijenila na svim fakultetima, izvršeni su inspekcijski nadzori na fakultetima i na Univerzitetu gdje je preispitana odluka Senata. Inspekcija je 21. februara ove godine zatražila od Senata da stavi van snage odluku kojom su se studenti već prethodno oslobodili školarine. U saopćenju SPUS-a se navodi:

Ništa od ovoga ne bi bilo problematizirano da je Vlada Kantona Sarajevo na vrijeme izvršila preuzetu obavezu kojom bi zagarantovala budžetska sredstva za studente sa prosjekom preko 8.0. Da podsjetimo, takva odluka je i potvrđena zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo. Nadamo se da takva garancija koja nije sprovedena u djelo nije bila samo jedno populističko predizborno obećanje i da mi kao studenti nismo žrtva nemarnosti aktuelne vlasti.

Rektor sarajevskog univerziteta Rifat Škrijelj kazao je da su se problemi javili kada je na snagu stupio novi Zakon o visokom obrazovanju. Odluke i zaključci Senata koje su proslijeđivali osnivaču, nisu se našli na dnevnom redu sjednica vlade i skupštine. Zahtijevali su od Kantona Sarajevo da se izjasni, kao njihov osnivač.

Rektor i dekani nemaju pravo raspolaganja novcem, nemaju pravo čak ni donositi odluke kako trošiti ili raspoređivati novac iz svog budžeta bez odluke Kantona, rekao je Škrijelj i uputio apel.

„To je stvar koju može riješiti samo osnivač. Apelujemo na Ministarstvo za nauku i visoko obrazovanje, Vladu Kantona Sarajevo da kroz konkretne prijedloge skupštini KS udovolje zahtjevu studenata i donesu odluku da se studentima koji su ostvarili pravo oslobađanja od školarine to i omogući.“

Univerzitet u Sarajevu poduzeo je, kažu, sve korake u svojoj nadležnosti, a sada se to traži od kantonalne vlasti. Shodno postojećem problemu Studentski parlament zahtijeva hitan sastanak sa resornim ministrom i njegovim pomoćnicima, ministrom finansija Emirom Dedovićem i premijerom Nihadom Ukom. Nadaju se da će problemi studenata napokon biti prepoznati.