Strategija za unaprjeđenje prava osoba s invaliditetom u FBiH na proljeće

Strategija za unaprjeđenje prava osoba s invaliditetom u FBiH na proljeće

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Federacije BiH donijela je prošlog mjeseca Odluku o izradi Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2022-2027. godine, a na jučerašnjoj sjednici oformljena je radna grupa koja će u narednim mjesecima raditi na izradi teksta Strategije za novo strateško razdoblje.

Prethodna Strategija za unaprjeđenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH (2016-2021.) u koju su bili uključeni svi resori od značaja za položaj osoba sa invaliditetom imala za svrhu unaprijediti stanje u svim oblastima od značaja za ove osobe. Imajući u vidu da je prethodni strateški period istekao, a zajedničke potrebe i obaveze za radom i unaprjeđenjem stanja u oblasti invalidnosti ostaju i dalje, neophodno je donijeti novi strateški dokument za novo strateško razdoblje.

- Strategija predstavlja najsveobuhvatniji i najusklađeniji koncept rješenja u oblasti invalidnosti koji se trebaju primijeniti s ciljem inkluzije i izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom u FBiH - izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Strategija bi, stava su iz nadležnog Ministarstva, mogla imati značajan doprinos zaštiti osoba sa invaliditetom od diskriminacije i po osnovu invaliditeta i po osnovu spola, obzirom da sve politike koje se odnose na osobe sa invaliditetom moraju uključiti i rodnu perspektivu, jer politike često imaju različit utjecaj na žene i muškarce.

- Djevojke i žene sa invaliditetom se često suočavaju sa dvostrukom diskriminacijom, po osnovu pola i invaliditeta i samim tim veća je vjerovatnoća da budu žrtve rodno zasnovanog nasilja. Ovi rizici se moraju prepoznati i uzeti u obzir prilikom kreiranja politika i mi ćemo o tome voditi računa prilikom izrade ove Strategije za novo strateško razdoblje - dodao je ministar.

Nosilac izrade Strategije je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, koje će voditi i koordinirati proces izrade Strategije, uz učešće Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Učesnici u procesu izrade ovog strateškog dokumenta su nadležne institucije Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, te organizacije osoba s invaliditetom.

Rok za izradu Strategije je tri mjeseca od dana stupanja na snagu odluke o njenoj izradi, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

federalna.ba/Fena

Adnan Delić
Adnan Delić Vlada Federacije BiH centri za socijalni rad
0 28.02.2024 19:07
Adnan Delić djeca jednokratna pomoć
0 24.02.2024 18:07
Tužilaštvo KS Adnan Delić BH novinari Udruženje BH novinari
0 23.02.2024 17:18