Skupština BPK Goražde usvojila budžet za 2023. godinu u iznosu od 55,4 miliona KM

Skupština BPK Goražde usvojila budžet za 2023. godinu u iznosu od 55,4 miliona KM

Skupština Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj redovnoj sjednici većinom glasova usvojila je Budžet BPK Goražde za 2023. godinu u iznosu od 55.482.115 KM.

Kako je kazao resorni ministar Nedim Muratspahić, ovogodišnji budžet za 15 posto je veći u odnosu na rebalansirani za 2022. godinu.

Budžet je usvojen u predloženom iznosu, a prema riječima Muratspahića, visina prihoda i rashoda ostala je ista u odnosu na nacrt. Određene korekcije desile su se na način da su neki ekonomski kodovi unutar budžeta umanjeni, a drugi uvećani, kako bi bile prihvaćene određene primjedbe iznesene na javnim raspravama održanim u sve tri lokalne zajednice na području kantona, kao i na prijedlog ministara resornih ministarstava.

U odnosu na prijedlog, budžet je korigovan i na sjednici Skupštine prihvatanjem amandmana Vlade BPK Goražde da se u okviru budžeta obezbijede nedostajuća sredstva na ekonomskom kodu Ministarstva za unutrašnje poslove za prijem i obuku kadeta, te 40.000 KM za nabavku neophodne opreme.

Vlada, a ni Skupština BPK Goražde, na sjednici kantonalnog parlamenta nisu prihvatili nijedan amandman opozicije, a Budžet BPK Goražde usvojen je sa 15 glasova “za”, četiri protiv i dva suzdržana. Bez rasprave, većinom glasova usvojen je i Zakon o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2023. godinu.

federalna.ba/Fena

BPK Goražde
Goražde BPK Goražde SDP BiH SDP Skupština BPK Goražde Skupština BPK
0 03.03.2024 18:41
Goražde BPK Goražde Dan civine zaštite Federacije BiH Međunarodni dan civilne zaštite
0 01.03.2024 14:15
Mreža SDP Goražde BPK BPK Goražde Skupština BPK
0 27.02.2024 22:03