Prilog: Amra Ličina

Satler: Zahvaljujući sky aplikaciji učinjeni pomaci na suzbijanju organiziranog kriminala i korupcije

Četvrta u nizu javna debata „Pravo na pravdu" koju organizuje Evropska unija u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Generalnim direktoratom Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju okupila je danas u Sarajevu različite aktere u oblasti vladavine prava, nosioce pravosudnih funkcija, te aktiviste iz civilnog sektora.

 

Kako je kazao šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Johan Satler (Johann Sattler), tema o pravu na pravdu važna je ne samo za građane, već i u kontekstu evropskih integracija. U proteklim godinama, svjedočili smo ograničenom napretku u oblasti pravosuđa. Podsjetio je da su nedavno utvrđene izmjene i dopune Zakona o VSTV-u, u dijelu koji se tiče unapređenja  integriteta, te da postoje određeni pomaci kod usvajanja zakona o sukobu interesa:

“Doduše, jeste bilo određenih pomaka. Prošle godine imali smo usvajanje Zakona o javnim nabavkama, bilo je tu i određenih pozitivnih kadrovskih promjena na čelu institucija u pravosuđu. Ali generalno evo govorimo o jednom ograničenom napretku kako je navedeno i u Izvještaju Evropske komisije. Međutim, što se tiče Zakona o VSTV-u i sukobu interesa ono što trebamo da vidimo je usvajanje tih propisa u njihovoj parlamentarnoj proceduri i to u obimu i sadržaju koji je usklađen sa zahtjevima evropskih integracija.“

Još jedna tema gdje su, po njegovim riječima, uočeni pomaci u posljednje vrijeme tiče se slučajeva u vezi organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, dodao je Satler:

“Konačno, nakon jako dugo vremena, imamo pomake. Naravno, uglavnom su to rezultati dokaza koji su prikupljeni zahvaljujući Sky aplikaciji i toga se naravno očekuje još u narednom periodu.”

Ambasadorica Švedske u BiH Johana Stromkvist (Johanna Strömquist) je podsjetila da je ministar vanjskih poslova Švedske, prilikom svoje posjete BiH, u aprilu, naglasio da BiH pripada u Evropsku uniju, ali da je potrebno da se ispune svi oni kriteriji za pristupanje EU, koji uključuju Kopenhaške kriterije, a koji podrazumijevaju obaveze koje zemlja treba da ispuni u oblasti demokratije, vladavine prava i ljudskih prava.

“EU nije samo unija 27 zemalja članica, već i unija vrijednosti. Istovremeno, EU je itekako snažan akter ne samo na našem kontinentu, već i na globalnom planu. U ovakvim vremenima kada vidimo globalan nazadak vrlo je važno da imamo ovakav snažan istup demokratskih zemalja koje rade na promociji i zaštiti ljudskih prava, i samim tim očuvanju svjetskog poretka. Naša želja je da nastavimo raditi sa našim partnerima iz BiH, koja sada ima kandidatski status, i nadam se još intenzivije u vezi tih pitanja.”   

Na javnoj debati Pravo na pravdu o slučajevima visoke korupcije u BiH govorio je i Munib Halilović, glavni federalni tužilac. On je ovom prilikom potvrdio da rad kantonalnih tužilaštava nije isti, te da u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Zapadnohercegovačkom kantonu nema nikako predmeta korupcije:

“U radu prednjače tužilaštva Sarajevo, Tuzla, Zenica i Bihać dok su ostala kantonalna tužilaštva u ovom segmentu na znatno nižem nivou.”

Jedna od panelista na današnjoj debati bila je i Kristina Perić, glavna i odgovorna urednica portala Hercegovina.info:

“Mislim da je iluzorno očekivati od starih sudaca i tužitelja koji su ojačali djecu u državnim poduzećima, koji su ojačali nekretnine i vozni park da odjednom sad postanu neovisni i počnu raditi. Nama treba sasvim nova generacija mladih, voljnih, slobodnih ljudi koji žele raditi. Tužitelja, sudaca i novinara… na kraju u svim branšama nam treba općenito slobodnih ljudi. Bez toga pomaka nema.”

Javna debata “Pravo na pravdu” predstavlja forum građana koji ima za cilj da naglasi centralni značaj vladavine prava i temeljnih sloboda za građane u kontinuirano izazovnom političkom kontekstu.

 

Johann Sattler Federalni radio sky
Vijesti u 12 Federalni radio
0 19.05.2024 13:56
sport Federalni radio
0 18.05.2024 23:41
Vijesti u 22 Federalni radio
0 18.05.2024 22:14
Vijesti u 17 Federalni radio
0 18.05.2024 18:23
sport Federalni radio
0 18.05.2024 17:21
sport Federalni radio
0 16.05.2024 23:10