Sarajevski aerodrom razvija infrastrukturu za osobe sa oštećenim vidom

Sarajevski aerodrom razvija infrastrukturu za osobe sa oštećenim vidom

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevu (MAS) danas su predstavljeni rezultati Pilot akcijskog plana tog aerodroma u vezi sa postavljanjem taktilnih traka i linija vodilja u području MAS-a, te prilagođavanja web stranice aerodroma za korištenje slijepim i slabovidnim licima. 

Inovativna rješenja se implementiraju u okviru Interreg projekta DANOVA (Inovativne usluge prevoza za slijepe i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji) čiji je glavni cilj poboljšati pristupačnost aerodroma, luka, te autobuskih i željezničkih stanica razvijanjem novih usloga i kompetencija koje će omogućiti da putnici sa oštećenjima vida imaju potpun pristup svim informacijama i uslugama o prevozu. 

Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko je rekao da je svaki projekt koji ima za cilj da omogući samostalniji život i fukcionisanje slijepih osoba, za njih veoma važan i da ga podržavaju. 

- Mi smo se u ovaj projet uključili odmah na početku i naši ljudi su učestvovali u gotovo svim aktivnostima koje su bile na aerodromu i dočekali smo da ovaj međunarodni projekat polako završava. Na aerodromu nisu još u potpunosti završeni građevinski radovi i nije sve završeno u smislu adaptacije i prilagođavanja za slijepe osobe, ali ovo što smo dosad vidjeli je jako dobro i vjerujem da ćemo ubuduće, ako budemo imali mogućnosti da putujemo avionom, biti puno samostalniji u korištenju usluga aerodroma – rekao je Zuko. 

Naglasio je da je principijelno potrebno raditi na pristupačnosti okruženja za slijepe i osobe sa invaliditetom. 

- Samo ako cijelo društvo vodi o tome računa, u saradnji s nama možemo postići jedan ambijant u kojem ćemo svi ugodno živjeti i ovo je jedan korak u tom pravcu - istakao je Zuko. 

U ime Sarajevskog aerodroma, koordinator PRM projekta Berin Riđanović je podsjetio da se radi o transnacionalnom projektu saradnje koji sufinansiraju ERDF (Evropski fond za regionalni razvoj), IPA (Instrument predpristupne pomoći) i ENI (Evropski instrument za susjedstvo). 

- U okviru ovog međunarodnog projekta mi smo na Međunarodnom aerodromu Sarajevo postavljali taktilne trake i linije vodilje i modernizovali web stranicu. Aktivnosti u okviru projekta su znatno šire i obuhvataju produkciju određenih dokumenata, poboljšanje infrastrukture u svim vidovima prevoza, cestovnom, željezničkom i avionskom, kao i pronalaženje najboljih softverskih rješenja za navođenje slijepih i slabovidnih osoba kada koriste različite vidove prevoza i kompletnu infrastrukturu - naveo je Riđanović. 

Dodao je da ima prostora i za druga inovativna rješenja kao što je intermodalni prevoz koji podrazumijeva povezivanje različitih vidova prevoza kako bi se olakšalo slijepim i slavovidnom osobama korištenje saobraćajne infrastrukture. 

federalna.ba/Onasa

Sarajevo aerodrom
Sarajevo zagađenje zraka
0 01.02.2023 21:11
Svjetski dan hidžaba Sarajevo manifestacija
0 01.02.2023 20:51
grijanje Sarajevo
0 01.02.2023 10:24
Tuzla Sarajevo Mirjana Marinković Lepić Dragan Mioković
0 28.01.2023 13:40
komemorativna akademija Sarajevo Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta
0 27.01.2023 13:17
Dizeldorf štrajk aerodrom
0 27.01.2023 11:53