Saradnja Vlade KS-a i UNDP-a: Realizirana 24 projekta značajna za Kanton Sarajevo
(Izvor: Ilustracija/Arhiva)

Saradnja Vlade KS-a i UNDP-a: Realizirana 24 projekta značajna za Kanton Sarajevo

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić inicirao je danas sastanak sa UNDP-om o temi realizacije zajedničkih projekata tokom perioda njegovog mandata.

Ovom prilikom, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Jasna Agić i ministrica komunalne privrede i infrastrukture Nihada Glamoč, ministar unutrašnjih poslova Ismir Jusko i ministar finansija Jasmin Halebić sa šefom Programa za lokalni razvoj UNDP-ja za Bosnu i Hercegovinu Edisom Arifagićem i Mustafom Čopeljom analizirali su rezultate ukupno 24 zajednička projekta u vrijednosti od 34.320.042 KM.

Kako je navedeno, radi se o projektima iz različitih resora, a implementirani su u kratkom mandatu Vlade premijera Nenadića.

”To su, prije svega, projekti uklanjanja arhitektonskih barijera za osobe s poteškoćama u razvoju, proširenja odlagališta kapaciteta Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići, unapređenja operativnih kapaciteta javnih komunalnih preduzeća Rad i Park, te projekti nabavke opreme za preduzeće Vodovod i kanalizacija, izgradnja objekta Akademije scenskih umjetnosti, te uspostava STEM učionica u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo”, navodi se u saopćenju Vlade KS.

Naveli su kako je tu i izrada Studije energijske efikasnosti objekata u KS, razvoj poduzetništva i podrška pokretanju novih start - up kompanija, finalna analiza unapređenja fiskalnog poslovanja Vlade KS, uspostava kreditno-garantnog fonda, sanacija objekta Ministarstva unutrašnjih poslova, nabavka autobusa za KJKP GRAS, podrška uspostavi Vijeća za reformu tržišta rada.

Među njima je i podrška u novom zapošljavanju u IT sektoru, unapređenje poslovanja javnih preduzeća i ustanova Kantona Sarajevo, povećanje energijske efikasnosti u devet plus četiri javna objekta, Strategija korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva, subvencioniranje i zamjena peći na ugalj sa certificiranim pećima i toplotnim pumpama u domaćinstvu, te projekt razvoja i nabavke poslovno-informacionog i integrisanog biling sistema za sedam kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, itd.

Na sastanku je posebno razmatrana realizacija projekta nabavke medicinske i zaštitne opreme, koju su zajednički realizirali UNDP i Zavod zdravstvenog osiguranja KS, te Vlada Kantona Sarajevo zajedno sa donatorima.

I na kraju tu je projekt adaptacije i rekonstrukcije bivšeg armijskog medicinskog centra ukupne vrijednosti od oko 1,6 miliona KM.

Najavljeno je da će oko 20-tog ovog mjeseca ovaj projekt biti i zvanično stavljen u funkciju, čime će se višemjesečni napori Vlade KS i UNDP-ja rezultirati otvaranjem ovog izolatorija koji će, po mišljenju UNDP-ja i članova Vlade, biti najbolje mjesto za liječenje pacijenata oboljelih od Covid-a u Bosni i Hercegovini.

Nenadić je obavijestio UNDP da će se detaljan izvještaj koji je danas zaprimio od njihovih predstavnika naći u preglednom izvještaju i dokumentaciji koja će ostati i budućoj Vladi KS, kao presjek realizacije projekata koje je realizirala Vlada premijera Nenadića.

Dakle radi se o projektima sa UNDP-omm, projektima sa SERDA-om, EBRD-om i brojnim drugim bilateralnim projektima koji su realizirani ili pokrenuti za vrijeme kratkog mandata aktuelne Vlade KS-a.

Edis Arifagić je izrazio svoje zadovoljstvo saradnjom, sistematičnim vođenjem projekata i veoma preglednim izvještavanjem koje je Nenadić realizirao u prosjeku svakih 15 dana tokom trajanja njegovog mandata.

federalna.ba/AA

Vlada KS UNDP
Ukrajina Rusija Sarajevo Vlada KS
0 03.12.2022 20:16
UNDP raseljenost klimatske promjene
0 29.11.2022 17:43
Kanton Sarajevo Haris Vranić Vlada KS Ministarstvo zdravstva KS HPV HPV vakcina
0 08.11.2022 17:39
Vlada KS javni konkurs 250 policajaca
0 03.11.2022 14:22