RUSAG BOSANSKI - Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni - 15. epizoda

Priču o trgovini u srednjovjekovnoj Bosni je nemoguće ispričati, a da u njoj glavne ličnosti nisu Dubrovčani, tačnije dubrovački trgovci, glavni pokretači bosanske trgovine. Do uspostave trgovačkih odnosa izmedju Bosne i Dubrovnika dolazi dosta rano, ali zasvjedočene dokaze imamo iza 12.stoljeća, kada je nastala čuvena Povelja bana Kulina. Svoj procvat trgovina u Bosni je doživjela u 14. i prvoj polovini 15.stoljeća. Sa početkom eksploatacije bosanskih ruda, dubrovački trgovci osnivaju u Bosni svoje kolonije, od kojih su najznačajnije one u Srebrenici, Fojnici, Olovu, Kreševu, Visokom...

Veoma je interesantno da je jedna mala srednjovjekovna država uspjela da u kratkom periodu ovlada najvažnijim trgovačkim putevima prema primorju i da  se snažnije poveže sa okolnim svijetom.

Cjelokupna vanjska trgovina srednjovjekovne Bosne odvijala se karavanima, i to na putevima via Bosna, via Drina, via Narente...

Trgovina je u Bosni imala uzlaznu putovanju kroz gotovo cijeli period srednjeg vijeka i uz rudarstvo, bila jer najznačajnija grana bosanske srednjovjekovne privrede.

Kroz ovu epizodu vodi nas Elmedina Duranović, doktor historijskih nauka sa Instituta za historiju u Sarajevu.

Urednica i autorica serijala Sanda Novosel.

 

Obrazovni program