RUSAG BOSANSKI - Stećak - 18. epizoda

Zovu ga kam, kamen, bilig... On je stećak, srednjovjekovni nadgrobni spomenik,  kojeg su kao svoj prigrlili i banovi, i kraljevi, i vlastela, i najsiromašniji seljaci..Iako se u početku mislilo da je isključivo nadgrobni spomenik pripadnika Crkve bosanske, ispod njega su se sahranjivali i katolici i pravoslavci i u  tome leži njegova interkonfesionalnost.
Ispod svakog od stećaka nalaze se posmrtni ostaci ljudi koji su u Bosni živjeli tokom kasnog srednjeg vijeka. U dosta slučajeva, zbog vjerovanja da se ispod stećaka nalazi blago, grobovi su prekopavani i uništavani. Ukrasni motivi na stećku su astralni poput sunca, zvijezda i mjeseca, tu su i motivi  iz biljnog i životinjskog svijeta, motiv  kola, te scene turnira  i lova na jelene. Posebno interesantna pojava na stećku su natpisi ili epitafi. Epitaf nastoji privuću pažnju prolaznika i povezati sa svijetom mrtvih.. Dosta natpisa u sebi sadrži filozofsko-religijsko-moralnu poruku. evo samo jednog: ja sam bio kako  vi jeste, a vi ćete biti kako jesam ja. Ova fraza nas podsjeća na to koliko je smrt  sastavni dio života i kako je bliža svakom čovjeku od kragne za vratom.
Po svom obliku, ornamentima, dimenzijama i potpunoj ukorijenjenosti u srednjovjekovnom bosanskom društvu,stećak je najbolji  najvjerniji reprezent bosanskohercegovačkog srednjovjekovlja. Prepoznala je  to i svjetska kulturna javnost pa je fenomen stećaka uvršten na listu svjetske baštine UNESCO-a.
Kroz epizodu o stećku vodi nas Edin Bujak, doktor arheoloških nauka  sa Katedre za arheologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. 
Urednica i autorica serijala Sanda Novosel.

Rukomet Izviđač
0 13.04.2024 22:34
Lindsey Graham SAD Izrael Iran
0 13.04.2024 21:12
Udruženje žrtava i svjedoka genocida Udruženje Pokret majke enklava Srebenica i Žepa rezolucija UN-a Srebrenica genocid
0 13.04.2024 19:32
Drago Tanasković
0 13.04.2024 17:24