RUSAG BOSANSKI - Pismenost i kultura knjige u srednjovjekovnoj Bosni - 16. epizoda

Put od rimske prevlasti na bosanskom tlu, pa do konačnog formiranja Bosne kao države, bio je višestoljetni proces u kojem su skoncentrirani brojni slojevi: ilirski, romanski, gotski, avarski, slavenski. Na kraju će, do razvijenog srednjeg vijeka, u Bosni prevladati slavenska kulturološka, jezička i običajna komponenta. Nepobitna je činjenica da se srednjovje
kovna Bosna našla izmedju dvije kulturne sfere: Istoka i Zapada, a tu je bilo i bogato antičko nasljedje. Slavenska pismenost je neraskidivo vezana sa bosanskom kulturnom tradicijom koja se posebno ispoljavala u bogosluženju na domaćem, slavenskom jeziku i postala je jedan od stubova posebnosti i samostalnosti Bosne. U ovom historijskom periodu Bosne možemo govoriti o tri pisma: ćirilici-bosančici, latinici i glagoljici.
Pismenost se ispoljavala u raznim oblicima: diplomatskim ispravama, poveljama, darovnicama, natpisima na stećcima.
Prepisivanje knjiga je bio težak i složen proces. Porijeklo knjiga koje su naručivali bogati i moćni ljudi, njen put i život nije uvijek lako utvrditi.
Takav je slučaj sa rukopisima Crkve bosanske koji spadaju u najljepše i najočuvanije spomenike bosanskog srednjovjekovlja.
Kroz ovu epizodu vodi nas Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja BIH.
Urednica i autorica serijala Sanda Novosel.