videoprilog Azre Bećirović (Federacija danas)

Robne rezerve u TK-u dovoljne za jednu sedmicu

Na nabavku artikala kao i poslovanje direkcija robnih rezervi u Federaciji Bosne i Hercegovine ulažu se milioni maraka. Robne rezerve bi trebale, osim djelovanja u periodu ratnog stanja ili prirodnih katastrofa, djelovati i kada dođe do rasta cijena osnovnih živoitnih namirnica  na tržištu. Sa čime raspolaže Tuzlanski kanton i za koliko dana imaju neophodnih namirnica u slučaju neke neprilike, provjerili smo u Direkciji robnih rezervi Tuzlanskog kantona.

Količina osnovnih životnih namirnica, koje su neophodne stanovništvu u slučaju neke neprilike, u Direkciji robnih rezervi Tuzlanskog kantona dovoljna je za jednu sedmicu. Prema evropskom standardu, zaliha bi trebalo biti za mjesec dana, međutim, iz Direkcije navode da to iziskuje višemilionska novčana izdvajanja.

„Skoro smo zadovoljili ovu sedmodnevnu praksu. Kažem sretni smo jer nismo imali rezervi ni za jedan dan, a kamoli za sedam i intencija je da u ovih narednih nekoliko godina dostignemo taj prag od 30 dana“, istakao je Almir Žilić, direktor Direkcije robnih rezervi TK-a.

Žilić ističe da Direkcija ne djeluje samo u slučaju neke nevolje poput poplava, zemljotresa ili drugih katastrofa. Direkcija je tu i da utječe na tržište u slučaju velikih nestašica kao i eskalacije cijena nekih artikala.

„Da se nastavilo trendom rasta svakodnevnog pekarskih proizvoda, mi bismo izašli sigurno s idejom da ograničimo cijenu hljeba, jednog proizvoda za makar socijalne kategorije.“

A nabavka i sladištenje robnih rezervi mora se vršiti u  skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, što znači, ista prava za sve ponuđače na tenderu, bez obzira na to iz kojeg dijela države se javljaju.

„Prema našem zakonodavstvu, sladištimo robu kod firmi koje dobavljaju robu za robne rezerve. Praktično ćemo u toj situaciji imati da nam robne rezerve budu u Bijeljini“, navodi predsjednik Kluba zastupnika SDP-a u Skupštini TK-a Dževad Hadžić.

„Morali smo iz Zakona o robnim rezervama izbaciti odredbu da se mora skladištiti u TK-u, međutim Zakon o javnim nabavkama je striktan, koncizan, konkretan i daje nam određene mogućnosti da trasiramo skladišne prostore u Tuzlanskom kantonu“, dodaje Žilić.

Planovi i poslovi  direkcija robnih rezervi su, prema zakonima o robnim rezervama, državna tajna. To znači da javnosti ne mogu biti poznate i dostupne informacije koje vrste i količine roba su u pitanju, kao ni mjesto gdje se one skladište.

federalna.ba

Tuzlanski kanton robne rezerve
Tuzlanski kanton ubistvo samoubistvo
0 21.08.2023 08:44
Tuzlanski kanton Premija osiguranja Zavod zdravstvenog osiguranja
0 08.08.2023 13:50
poljoprivreda poljoprivrednici Tuzlanski kanton
0 12.07.2023 18:32
Tuzlanski kanton
0 25.06.2023 18:01