Rezime: Sabina Silajdžić i Adnan Smailbegović, 07.12.2023.

U Rezimeu dr. Sabina Silajdžić, profesorica na katedri za međunarodnu ekonomiju i razvoj, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.

federalna.ba

Rezime Sabina Silajdžić Adnan Smailbegović
Amir Hasičević Rezime
0 29.02.2024 18:14
Rezime Edina Bahtanović Senad Sadiković
0 28.02.2024 18:22
Edina Bahtanović Senad Sadiković Rezime
0 28.02.2024 18:18
Rezime Saša Magazinović
0 27.02.2024 18:27
Rezime Saša Magazinović
0 27.02.2024 18:18