Rasprava u Parlamentu: Zaključci slični onima koje je usvojila NSRS
(Izvor: Fena/Hazim Aljović)

Rasprava u Parlamentu: Zaključci slični onima koje je usvojila NSRS

Predsjedavajuća Kluba zastupnika SNSD-a Sanja Vulić, obrazlažući predložene zaključke tog kluba, navela je da je današnja hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) sazvana na zahtjev sedam poslanika jer smatraju da su ispunjeni preduslovi hitnosti i opravdanosti.

Na dnevnom redu je jedna tačka „razmatranje aktuelne političke situacije u institucijama Bosne i Hercegovine - ustavna zakonodavna uloga Parlamentarne skupštine BiH".

Kako je rekla, "svjedoci smo nažalost zbog uticaja inostranog faktora da je aktuelna politička situacija u institucijama BiH veoma specifična, neobična i da smo suočeni sa pokušajima supstitucije PSBiH i njene ustavno zakonodavne uloge". 

- Ključno je pitanje da li 57 članova PSBiH ima namjeru da sjedi i gleda da jedan pojedinac pokušava da vrši njihovu ulogu kao dva doma PS – rekla je Vulić dodajući da odluke visokog predstavnika treba proglasiti ništavnim i pravno neobavezujućim, te pozvati institucije BiH da ih ne primjenjuju.

Prema njenim riječima, izmjene i dopune Izbornog zakona treba da donese PSBiH i njima trebaju biti obuhvaćena poboljšanja integriteta izbornog procesa kao i sastav, nadležnosti i način izbora CIK-a. To treba, kako je dodala, utvrditi hitno, bez odlaganja putem ovlaštenog predlagača Vijeća ministara BiH i postojeće radne grope koja je dosta toga uradila i raspravila. Vulić je pozvala da to bude jedan od zaključaka sjednice i rasprave.

Materijal s prijedlogom zaključaka koji su dobili poslanici, kako je rečeno tokom rasprave, u određenom dijelu su slični zaključcima koje je krajem marta usvojila NSRS, a kojim se odbacuju odluke visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Zaključci na bazi kojih je sazvana današnja sjednica, kako je rekao zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Denis Zvizdić, nemaju opću pravnu normu, pa time niti obavezujući karakter. Pojasnio je zašto su skoro svi, kako je rekao, dostavljeni zaključci ispred NSRS neustavni, nezakoniti i neprovodvi.

Zvizdić je među ostalim naveo da se odluke visokog predstavnika objavljuju u Službenim novinama BiH i dio su pravnog poretka BiH odmah po njihovom stupanju na snagu. Zadnja odluka visokog predstavnika kojom se donosi zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona i ispravka te odluke objavljeni su 5. aprila ove godine u Službenom glasniku.

Dodao je da je bilo više pokušaja da se ospori valjanost odluka visokog predstavnika ali Ustavni sud BiH je u više odluka potvrdio da su zakoni koje donosi visoki predstavnik punovažni i valjani i da su iste pravne snage kao zakoni koje donosi PSBiH.  

Predsjedavajući Kluba Narod i pravda Nihad Omerović je sve pozvao na razum i argumentiranost imajući u vidu njihovu ulogu u najvišem zakonodavnom tijelu BiH.   

Zastupnik DF-a Zlatan Begić je rekao da današnja sjednica nije dobro pripremljena, a da je tačka dnevnog reda široko postavljena te da je nesvrsishodno da se neko upozorava da izlazi van tačke dnevnog reda.

- Tačka dnevnog reda govori o ničemu, a i o svemu. Može se doći do zaključka da i ti predloženi zaključci izlaze van tačke dnevnog reda - rekao je Begić.

Trenutno je pauza u zasjedanju ovog doma, a tokom rasprave izneseno je dosta zamjerki zato što je predsjedavajući Doma ograničio vrijemene rasprave na pet minuta.   

federalna.ba/Fena

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Zakon o strancima
0 21.05.2024 17:30
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Izborni zakon
0 21.05.2024 13:50
Izborni zakon Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH
0 21.05.2024 08:11
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sjednica počela
0 02.04.2024 12:46
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Vrhovni sud BiH Denis Zvizdić
0 02.04.2024 08:16
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Zakon o sprečavanju sukoba interesa
0 08.03.2024 17:03